Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

Trenutno pregledujete objave najdene v December2013


V tem času si izmenjamo mnogo dobrih želja, da bi zdravo, srečno in v miru preživeli novo leto 2014. To je zaradi družbenih razmer posebej pomembno, saj prihaja še pogosteje do trenj v družinah, soseščinah in vsepovsod. Udeleženi in pristojni pa običajno namesto, da bi nesporazume razreševali sproti, te le še zapletajo. Primer strahu [...]

  • Share/Bookmark

Objavljeno: 11.12.2013 ob 18:04 - Število komentarjev » 0