Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

SEDMO SREČANJE BARJANSKIH OBČIN NA LOG – DRAGOMERJU, 1.6.2013
IN PRAVILA TEKMOVANJA KOSCEV IN GRABLJIC

Spoštovani aktivni udeleženci prireditve KEP “BARJE 2013″!

Ponovno je leto okoli in pred nami je nova košnja, torej 7. Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja v soboto 01.06.2013 Log-Dragomer

Program bo potekal sledeče:

- ob 11,30 zbor udeležencev za etnološko povorko, (za Mercator trgovino v Logu, športni park, parkira se za staro O.Š. na Logu, logistika glede vračila do prevoznega sredstva bo urejena po tekmovanju s kombijem. Sledi razvrstitev po točno dogovorjenem scenariju, razdelitev bonov za hrano in pijačo – razen za tekmovalce),
- ob 12 uri etnološka povorka do nove O.Š. Log-Dragomer, na kateremobmočju bo potekal celotni program prireditve (cca 900 m1).Za vprego in konjenike je predviden privez takoj za O.Š. na travniku. Tekmovalci ne pozabite na občinske zastave, kose, grablje in dobro voljo!
- ob 13 uri uradna otvoritev prireditve,(žrebanje kosišč , zaprisega tekmovalca in sodnice, kose in grablje se začasno odložijo na poseben prostor, lahko se posedete na rezervirana mesta ali stojite, zastavo in tablo obdržite pri sebi, pazite na varnost),
- ob 13,30 na sosednjem travniku 7. Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja (vrstni red odhoda po izžrebanih številkah s tem, da gre št.7. prvi v povorko, po tekmi se zastave namestijo v točno določeno mesto pri odru, malica-bone prejme vodja ekipe),
- ob 15,30 se prične kulturno-glasbeni program 7 “barjanskih” občin, (izvajalci se javijo pri vodji ali pomočniku vodje, svoj program predstavite pred nastopom vodji ali pomočniku KGP, bone za prehrano in pijačo dvignete na informacijah ali pa jih preskrbi vodja oziroma pomočnik GKP).
- ob 17,00 uri razglasitev rezultatov in podeljevanje priznanj, plaket in pokalov,(tekmovalci greste po zastave),
- ob 18,00 (če bo potekalo vse “gladko”, se lahko že ob 17,30 prične družabno glasbeni program s pevko Tanjo Žagar.
- od 11,00 ure dalje “BARJANSKA TRŽNICA” kjer bo poleg kmetijsih pridelkov in proizvodov, izdelkov domače drobne obrti s prikazi izdelave in degustacij peciva barjanskih gospodinj, med drugim možno na enem mestu pridobiti tudi informacije(promocijski material) o izletniški oziroma turistični ponudbi posameznih “barjanskih” občin.Udeležencem tržnice (cca 2 kom na občinsko stojnico)pripada bon za prehrano in pijačo, vendar samo
tistim, ki ne nudijo tržnega blaga (promocijski material občin, KPLB ali degustacije – prejmete jih pri vodji tržnice ali informacijah).
- od 11 ure dalje bo odprta tudi razstava starih fotografij na temo “Log-Dragomer skozi čas.”

VAŽNI PODATKI:
- vodja prireditve KEP “BARJE 2013″ Ludvik Rožnik 041 686 481,
- koordinator Jernej Korenčič 040 29 88 11,
- vodja etnološke povorke Marko Remškar 031 348 001,
- vodja “BARJANSKE TRŽNICE” Blaž Rupnik 041 261 480,
- vodja kulturno-glasbenega programa Andreja Čamernik 041 679 052,
- pomočnik vodje KGP Blaž Rupnik 041 261 480,
- vodja tekmovanja Ivan Klemen 041 751 765
- vodja redarske službe Remškar Primož 041 250 598

Vsem aktivnim udeležencem, se že v naprej zahvaljujemo za sodelovanje, želimo vam prijetno doživetje in vas do snidenja.

Lepo pozdravljamo!

OPOZORILO!
Kakršno koli dodatno vprašanje na 040 29 88 11!
Morebitno odpoved, že napovedane prisotnosti,takoj sporočiti na 040 29 88 11.
Sodelujete na lastno odgovornost, poskrbite tudi za varnost drugih, zato upoštevajte navodila redarjev in varnostnikov in se vrnite domov zdravi in zadovoljni.

PROSIMO, ČE POSKRBITE ZA UDELEŽBO:
- TEKMOVALCEV,
- FURMANOV,
- FOLKLORNO SKUPINO ROŽMARIN,
- UDELEŽBO NA BARJANSKI TRŽNICI (TUDI S PROMOCIJSKIM MATERIALOM OBČINE) !!!

Za org. odb. Jernej Korenčič/ZOLB/040 29 88 11

Ljubljana, dne 12.05.2013

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE KOSCEV IN GRABLJIC ZA POKAL
LJUBLJANSKEGA BARJA

TEKMOVANJE KOSCEV – SKUPINSKO

PRAVILA:
1. Tekmovalci tekmujejo s svojo opremo na izžrebanem kosišču.
2. Vsaka tekmovalna ekipa ima 6 tekmovalcev s tem, da pričnejo v tri rede prvi trije in končajo drugo polovico drugi trije. Tekmovalci, ki ne kosijo ( za njimi spremljajo prve ali zadnje tri sotekmovalce), ne smejo v ničemer pomagati sotekmovalcem, ki kosijo.
3. Kosa mora biti normalne velikosti, vendar rezilo ne sme biti daljše od 90 cm.
4. Starta se pred štartno štev. s stoječimi kosami, na znak vodje tekmovanja.
5. Tekmovalci končajo košnjo ob številki parcele z dvignjeno ali stoječo koso.
6. Kosišča, ki morajo biti za vse ekipe enaka, so 9 m širine in 50m dolžine.
7. Vsako tekmovalno ekipo spremlja merilec časa pod nadzorom sodniške trojke.

OCENJEVANJE KOSCEV PO ČASU:
- Dosežen čas se pretvori v sekunde na eno decimalko, kar pomeni istočasno tudi število odbitnih točk (manj doseženih točk, pomeni boljši rezultat). Dosežen skupni čas se deli z 6 tekmovalci ( dobimo povprečni dosežen čas na tekmovalca).
Primer: 10,36 min. dosežen čas = 636 sek. : 6 tekmov. = povpr. 106 sekund.

OCENJEVANJE KOSCEV PO KVALITETI:
Trije sodniki določijo (soglasno usklajeno) oceno kvalitete. Najnižja ocena je 1 in najvišja ocena je 5 točk. Razlika do najvišje ocene pomenijo kazenske točke, ki se množijo s pribitkom 15 in prištejejo doseženemu času.
——————————————————————————————————-
OCENA OD 1 DO 5 TOČK primer: ocena kval. kaz. točke
——————————————————————————————————-
- poravnava kosišča 3 – 5 = 2
- enakost rezi 2 – 5 = 3
- čistoča košnje 3 – 5 = 2
- splošen vtis (izvirnost oblačil – kulturne dediščine) 2 – 5 = 3
SKUPAJ (seštevek kvalitete ozir. kazenskih točk) 10 – 20 = 10
Ocena kvalitete se odšteje od najvišje možne ocene. Rezultat so kazenske točke, katere množimo z 15.
Primer: 10 kazenskih točk x 15 sek. = 150 »kazenskih« TOČK.
Končni rezultat je seštevek časa in kvalitete (čas v sek. + (kazenske točke x 15)).
Primer: 106 sek. + 150 kaz. točk iz kvalitete = 256 TOČK
Tekmovalna ekipa z najmanjšim številom točk je zmagovalka!
Tekmovalci tekmujejo na svojo lastno odgovornost, S svojim tekmovalnim orodjem je potrebno ravnati previdno, da ne bi prišlo do poškodb tekmovalca ali drugih udeležencev tekmovanja oziroma prireditve. Po končanem tekmovanju je potrebno rezilo zaščititi in kose pospraviti na mesto, ki ne bo dostopno obiskovalcem. Za morebitno poškodbo ali odtujitev tekmovalnih rekvizitov, organizator prireditve ne nosi nikakršne odgovornosti.

TEKMOVANJE GRABLJIC – SKUPINSKO

PRAVILA:
1. Tekmovalke tekmujejo s svojo opremo na izžrebanem grabljišču (kosišču).
2. Kosišče odnosno grabljišče je dolgo 50 m1 in široko 9 m1(za vse tekmov.enako).
3. Tekmovalke morajo na grabljišču v pravilnem sorazmerju (širina, dolžina, odmik) izdelati 12 »enakih« travnih kopic.
4. Starta se pred startno štev. kosišča, ob pridrž. stoječi grablji, na znak vodje tekme.
5. Grabljice končajo grabljenje ob štartni štev. z dvignj. grabljami vseh tekmovalk.
6. Vsako tekmovalno ekipo v kateri je 6 grabljic, spremlja merilec časa pod nadzorom tričlanske sodniške ekipe.

OCENJEVANJE GRABLJIC PO ČASU:
- Dosežen čas se pretvori v sekunde na eno decimalko, kar pomeni istočasno tudi število odbitnih točk (manj doseženih točk, pomeni boljši rezultat). Dosežen skupni čas se deli z 6 tekmovalkami (dobimo povprečni čas na tekmovalko)
Primer: 2,49 min = 169 sekund : 6 tekmov. = povpr. 28,2 sek. na tekmovalko.

OCENJEVANJE GRABLJIC PO KVALITETI:
Trije sodniki določijo (soglasno usklajejeno) oceno kvalitete. Najnižja ocena je 1 in najvišja ocena je 5 točk. Razlika do najvišje ocene pomenijo kazenske točke, ki se množijo z 10 in prištejejo doseženemu času.
OCENA OD 1 DO 5 TOČK primer: ocena kval. kaz. točke
- čistoča grabljenja 3 – 5 = 2
- ————————————————————————————————–
- poravnava in oblika travnih kopic (»zaščita proti dežju«) 2 – 5 = 3
- ————————————————————————————————-
- sorazmernost postavitve kopic (glede na sredino kosišča) 3 – 5 = 2
- ————————————————————————————————-
- splošen vtis (izvirnost oblačil – kulturne dediščine) 2 – 5 = 3
- —————————————————————————————————
SKUPAJ (seštevek kvalitete ozir. kazenskih točk) 10 – 20 = 10
Ocena kvalitete se odšteje od najvišje možne ocene. Rezultat so kazenske točke, katere množimo z 10.
Primer: 10 kazenskih točk x 10 sek. = 100 »kazenskih»TOČK
Končni rezultat je seštevek časa in kvalitete (čas v sek. + (kazenske točke x 10))
Primer: 28,2 sek. + 100 kaz. točk iz kvalitete = 128,2 TOČK
Tekmovalna ekipa z najmanjšim števila točk je zmagovalec!
OPOZORILO:
Tekmovalke tekmujejo na svojo lastno odgovornost. S svojim tekmovalnim orodjem je potrebno ravnati previdno, da ne bi prišlo do poškodb tekmovalca ali drugih udeležencev tekmovanja oziroma prireditve. Po končanem tekmovanju je potrebno grablje pospraviti na mesto, ki ne bo dostopno do ostalih obiskovalcev. Za morebitno poškodbo ali odtujitev tekmovalnih rekvizitov, organizator prireditve ne nosi nikakršne odgovornosti.

TEKMOVANJE KOSCEV – POSAMEZNO

PRAVILA:
1. Tekmovalci tekmujejo s svojo opremo na izžrebanem kosišču.
2. Kosišče je dolgo 20 m in široko 3 m (za vse tekmovalce enako).
3. Tekmovalci kosijo »v skočnik«, kar pomeni, da kosijo v obe smeri.
4. Kosa mora biti normalne velikosti, vendar rezilo ne sme biti daljše od 90 cm.
5. Starta se pred startno številko s pokončno postavljeno koso pred tekmovalcem na znak vodje tekmovanja.
6. Tekmovalci končajo košnjo ob številki parcele z dvignjeno ali pred seboj pokončno postavljeno koso.
7. Tekmovalce spremlja merilec časa pod nadzorom tročlanske sodniške ekipe.

OCENJEVANJE KOSCEV PO ČASU:
- dosežen čas se pretvori v sekunde na eno decimalko, kar pomeni istočasno tudi število »odbitnih« točk (manj doseženih točk, pomeni boljši rezultat).
- Primer: 2,31 min. = 151 sek., oziroma 151 »odbitnih« točk.

OCENJEVANJE KOSCEV PO KVALITETI:

Trije sodniki določijo (soglasno usklajeno) oceno kvalitete. Najnižja ocena za posamezno kategorijo je 1 točka in najvišja ocena je 5 točk. Razlika do najvišje ocene
pomenijo kazenske točke, ki se množijo s pribitkom 15 in prištejejo doseženemu času.
OCENA OD 1 DO 5 TOČK primer: ocena kvalit. kaz. točke
- poravnava kosišča 3 – 5 = 2
- enakost rezi 2 – 5 = 3
- čistoča košnje 3 – 5 = 2
- splošen vtis (izvirnost oblačil- kulturne dediščine) 2 – 5 = 3
SKUPAJ (seštevek kvalitete ozir. kazenskih točk) 10 – 20 = 10
Ocena kvalitete se odšteje od najvišje možne ocene. Rezultat so skupne kazenske točke, katere množimo z 15.
Primer: 10 kazenskih točk x 15 sek. = 150 »kazenskih« TOČK.
Končni rezultat je seštevek časa in kvalitete (čas v sek. + (kazenske točke x 15)).
Primer: 151 sek. + 150 kazenskih točk iz kvalitete = 301 TOČK
Tekmovalec z najmanjšim številom točk je zmagovalec!
Tekmovalci tekmujejo na svojo lastno odgovornost. S svojim tekmovalnim orodjem je potrebno ravnati previdno, da ne bi prišlo do poškodb tekmovalca ali drugih udeležencev tekmovanja oziroma prireditve. Po končanem tekmovanju je potrebno rezilo zaščititi in kose pospraviti na mesto, ki ne bo dostopno obiskovalcem. Za morebitno poškodbo ali odtujitev tekmovalnih rekvizitov, organizator prireditve ne nosi nikakršne odgovornosti.

TEKMOVANJE GRABLJIC – POSAMEZNO

PRAVILA:
7. Tekmovalke tekmujejo s svojo opremo na izžrebanem grabljišču ( kosišču)
8. Kosišče odnosno grabljišče je dolgo 20 m1 in široko 3 m1(za vse tekmov.enako).
9. Tekmovalke morajo na grabljišču v pravilnem sorazmerju (širina, dolžina, odmik, poravnava) izdelati 3 »enake« travne kopice.
10. Starta se pred startno štev. grabljišča, ob pridržanimi stoječimi grabljami, na znak vodje tekmovanja.
11. Grabljice končajo grabljenje pred štartno štev., z dvignjenimi ali pred tekmovalko stoječimi grabljami.
12. Vsako tekmovalko, spremlja merilec časa.
13. Kvaliteto ocenjuje tričlanska sodniška ekipa.

OCENJEVANJE GRABLJIC PO ČASU:
- Dosežen čas se pretvori v sekunde na eno decimalko, kar pomeni istočasno tudi
število odbitnih točk, (manj doseženih točk, pomeni boljši rezultat)
Primer: 0,36 min = 36 sekund oziroma 36 »kazenskih« točk

OCENJEVANJE GRABLJIC PO KVALITETI:
- Trije sodniki določijo (soglasno uskladijo) oceno kvalitete, najnižja ocena
je 1 in najvišja 5 točk. Razlika do najvišje ocene pomenijo kazenske točke, ki se množijo z 10 in prištejejo doseženem času.
OCENA OD 1 DO 5 primer: ocena kval. kaz. točke
- čistoča grabljenja 3 – 5 = 2
- poravnava in oblika travnih kopic (»zaščita proti dežju«) 2 – 5 = 3
- sorazmernost postavitve kopic (glede na sredino kosišča) 3 – 5 = 2
- splošen vtis (izvirnost oblačil-kulturne dediščine) 2 – 5 = 3
——————————————————————————————————-
SKUPAJ (seštevek kvalitete ozir. kazenskih točk) 10 – 20 = 10
Ocena kvalitete se odšteje od najvišje možne ocene. Rezultat so kazenske točke, katere množimo z 10.
Primer: 10 kazenskih točk x 10 sek. = 100 » kazenskih« TOČK
Končni rezultat je seštevek časa in kvalitete (čas v sek. + ( kazenske točke x 10))
Primer: 36 sek. + 100 kaz. točk iz kvalit. = 136 TOČK
Tekmovalka z najmanjšim številom točk je zmagovalka!
OPOZORILO!
Tekmovalke tekmujejo na svojo lastno odgovornost. S svojim tekmovalnim orodjem je potrebno ravnati previdno, da ne bi prišlo do poškodb tekmovalca ali drugih udeležencev tekmovanja oziroma prireditve. Po končanem tekmovanju je potrebno grablje pospraviti na mesto, ki ne bo dostopno do ostalih obiskovalcev. Za morebitno poškodbo ali odtujitev tekmovalnih rekvizitov, organizator prireditve ne nosi nikakršne odgovornosti.

Pripravil: Jernej Korenčič /040 29 88 11

  • Share/Bookmark
29.05.2013 06:53


 

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !