Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

Podobno, kot smo tudi to jesen, kljub sušnem letu pridelali veliko dobrega za preživetje, smo bili na mnogih srečanjih deležni veliko blagodejnega za dušo in boljše medsebojne odnose. V novembru, mesecu hvaležnosti se zato poleg prejetega zahvaljujemo vsem za sodelovanje na mnogih dobrodelnih akcijah. Še posebno zahvalo namenjamo vsem lastnikom zemljišč in objektov kjer se lahko odvijajo take aktivnosti. Iskrene čestitke pa namenjamo našima članicama Vidi Šuštaršič za prejeto priznanje častne občanke, Mariji – Minki Veršič za zmago na 7. državnem prvenstvu v košnji, s katero je dosegla 1. mesto tudi v skupni razvrstitvi, kosicam, koscem, sodelujočim in vsem, ki smo jih spodbujali.
Na seji UO smo po analizi uspešno izpeljanih prireditev izoblikovali povabilo, da se z organizacijo dogodkov v zaselkih, kot organizatorji boj spoprimemo domačini, lastniki in sosedje, da na ta način razbremenimo tisto peščico, na katero ob takih prireditvah pade največ bremen. Z izvedbo dogodkov v posameznem zaselku, s tam živečimi pa prinaša tudi najlepši namen.
V oktobru, mesecu izboljšanja varnosti na vseh področjih, smo ponovno predlagali odgovornim razbremenitev državnih prometnic z izgradnjo začasnih priključkov na cestninski postaji Log in počivališču Barje – po zgledu Lukovice pri Domžalah. To pobudo je podprl tudi naš podžupan Marko Čuden.
Na področju kanalizacije seveda pozdravljamo čim hitrejše dokončanje kanalizacijskega sistema, vendar ob tem opozarjamo na hiter razvoj tehnike tudi na tem področju in upamo, da projekt čez nekaj let ne bo zbujal podobnih občutkov, kot jih že danes TEŠ 6. Ob tem predlagamo tudi povezavo z ljubljansko kanalizacijo. To je mogoče doseči s cevjo pod Podpeško cesto pri Japlu in priklop na Ljubljano dokler ne bo dokončana naša nova čistilna naprava. Predlagana povezava bi bila obojestransko koristna rešitev podobno, kot je rešitev povezava vodovoda, po kateri tudi v tem mesecu priteka voda iz Ljubljane, da naše vodovodne pipe zaradi bakterje niso suhe.
V petek 19.10. smo si v Avstriji ogledali uspešno sodelovanje na gospodarskem področju, ki prinaša veliko delovnih mest pri obdelavi in predelavi domačih surovin. Seveda z namenom, da bi tudi pri nas z več sodelovanja nadgradili družabnost tudi z gospodarstvom.
Aktivno smo sooblikovali novo strategijo turizma, ki bo predstavljena na srečanju turističnih društev, ki bo 17. novembra 2012 v Medvodah. Pri tem izhajamo iz bogatih lastnih izkušenj spoštovanja in odprtosti do vsakega drugačnega soseda pod edinim pogojem, da ta drugačnost ni škodljiva zanj, druge ali preostalo stvarstvo. Prav to uspešno razbremenjuje napetosti in za temu podobne metode je letos podeljena celo Nobelova nagrada za mir.
Vrsto let pred za razglasitvijo Krajinskega parka Ljubljansko barje se je vse potrebno pripravljalo v več delovnih skupinah in že takrat je skupina za naravovarstvo sprejemala vse druge skupine kot nezaželene in ljudi živeče na Ljubljanskem barju kot nepismene za življenje v parku. Tako nekako torej, kot je v praksi pogosto izkazuje še danes. To dobro vem, saj sem vseskozi vodil delovno skupino za gospodarstvo in turizem in se boril za vsem prijazen sonaravni razvoj naših krajev in ohranitev ter nadgradnjo dobrih izkušenj naših prednikov. Žal so danes predvsem po zaslugi države plovila prepovedana in brv varne bližnjice še vedno ukradena. Bo pa država z dviganjem rimske tovorne ladje pri Sinji Gorici ponovno dokazala, da je bila Ljubljanica plovna do Vrhnike več tisoč let, medtem, ko je sedaj plovba dovoljena le v privilegirani Ljubljani.
V zaključnem pozdravu vas vabim na naše spletne strani http://ticinlokvanj.blog.siol.net kjer so že povezave na zanimive spletne strani, med katerimi je tudi nova Župnije Brezovica.

Drago Stanovnik, v imenu ŠKTD Lokvanj

  • Share/Bookmark
17.10.2012 21:11


 

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !