Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

Pozdravljeni!

Vzdrževati dobro občinsko ekipo koscev in grabljic za daljše obdobje je
bistvenega pomena.
Pri tem je pomembno vzročno druženje tudi izven “travniške” sezone.

Če pa pri tem napravimo tudi kaj koristnega za naše okolje oziroma družbo
nasploh, je naše delo tudi bolj cenjeno, kar prav gotovo, v dolgoročnem
smislu, vpliva na pričakovana sredstva iz javnega razpisa, kratkoročno pa
kakšna zaslužena malica iz občinskega ali županovega “žepa”.

ZDRUŽIMO MOČI ZA ZAŠČITO LJUBLJANSKEGA BARJA PRED AMBROZIJO !!!

Ambrozija (Ambrosia artemisifolija) je ena najbolj alergenih rastlin, ki
vpliva na zdravje ljudi in neusmiljeno spreminja avtohtone habitate v
naravi.

Zato je mnogo evropskih držav sprejelo Zakon za zatiranje te invazivke, ki
je ušla iz naravnih rastišč Severne Amerike in se agresivno širi po
Evropi, Avstraliji in delu Azije.
V Sloveniji je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-IC; Uradni list RS.,št. 36/2010), ki je
opredelil neofidne vrste iz rodu Ambrozije kot škodljive rastline, ki jih
je potrebno načrtno iztrebljati, že pred dvema letoma.
Odgovornost za zatiranje nosijo lastniki zemljišč.
V primeru nespoštovanja Zakona oziroma Uredbe, lahko pomeni tudi plačilo
kazni do 500,00 za fizično in do 2.000,00 EUR za pravno osebo. Prijave
sprejema Fitosanitarna inšpekcija, Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana/ 01 420 45 03.

Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja -
ZOLB, je sredi avgusta v letih 2011 in 2012 izvedel popis (monitoring)
prisotnosti ambrozije v sedmih občinah na področju Ljubljanskega barja.
Pri tem smo ugotovili, da se le ta neusmiljeno širi in že zajeda barjanske
travnike. Konec avgusta je pretežni del cvetov dozorelih, zato je potrebna
pri odstranjevanju posebna previdnost da se semena ne raztrosijo.
Ambrozija je rastlina enoletnica, torej se razmnožuje na osnovi semen, ki
jih raznaša veter, avtomobilske gume ali pa je nasejana z “okuženim”
nasipnim materialom. Ena rastlina lahko proizvede več kot 60.000 semen ter
nekaj miljonov pelodnih zrnc, ki ostanejo kaljivi tudi do 10 let.

Torej je potrebno rastlino redno, po potrebi več let, odstranjevati pred
cvetenjem. Če pa že cveti, jo je potrebno previdno pokositi, pograbiti,
spraviti v vrečo in joi na deponiji zažgati. V tem obdobju (zorenja) je
absolutno neprimerna košnja z nitko ali mulčenjem.

Ugotavlja se,da vzdrževalci cest (državni in lokalni)svojega dela ne
opravijo kvalitetno. Za njihovo strojno košnjo namreč ostajajo primerki
ambrozije, ki trosijo seme ob nabrežju cestišč, kot tdui že na travnike in
bližnja polja.
Zato predlagamo, da se organizirajo “barjanski” kosci in grabljice ter
opravijo občinski preventivni pregled!
Čistilan akcija ambrozije je v marsičem, dosti bolj pomembna, kot običajna
spomladanska čistilna akcija smeti in odpadnih materialov.

Kosci in grabljice MOL so že v akciji, sledi jim tudi ekipa Log-Dragomer,
pričakujemo torej tudi vaš odziv. Za vso strokovno podporo – pomoč (tudi z
predavanji) je na voljo ZOLB/040 29 88 11.

Hvala na pozitivni odziv in
Lep pozdrav!

Jernej Korenčič/ZOLB

  • Share/Bookmark
29.08.2012 10:38


 

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !