Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

ŠKTD Lokvanj, Jezero 21, 1352 Preserje

ZADEVA: ZAPISNIK 14. SEJE UO ŠKTD LOKVANJ, 2.5.2012, ob 19.00, v pisarni.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet:
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev zapisnika 13. seje.
2. Poročilo o opravljenem delu v zadnjem mesecu.
3. Aktivnosti v aprilu.
4. Pobude in vprašanja.

AD1:
Podpisani na listi prisotnosti za 14. sejo: Nada Kalšek, Marija Konestabo, Marjan Mravlje, Drago Stanovnik, Minka Veršič, Mateja Vidmar in Cecilija Suhadolnik izkazujemo, da je seja sklepčna. Nekateri so se opravičili. Prebran je bil zapisnik 13. seje in bil soglasno sprejet.

AD2:
Pregledali smo opravljene aktivnosti, ki so solidno uspele. 9. 4. Je bil pohod od cerkve do cerkve po Župniji Preserje. 22.4.2012 je bilo ob 11.00 je na Brezovici srečanje motoristov. 25.4. ob 18.30 je bil Markov dan v Vnanjih Goricah. Aktivnosti Jurjevanja niso vključevale blagoslova konj. Ob prvomajskih praznikih smo poudarjali neformalna druženja med sosedi. V Ašičevem domu so nas vrsti finalna dela. Vsa dosedanja so izdelana prostovoljno. V prihodnje bi potrebovali tudi štedilnik za v kuhinjo. Ustanovni član Jože Kraljič je praznoval 80 let, za kar je bilo kupljeno darilo. Furmani pa so sami zbrali denar za darilo Janezu Lipovcu.


AD3:
V zvezi z obnovo tudi klopi na Sveti Ani, se Marjan poveže z Janezom Šuštaršičem (041 839 455), ki je ključar in predsednik KS. Klopi na Lovrencu so v primerjavi z letos naročenimi klopmi pri Fašaleku, za KS Brezovica, praktično zastonj. Minka Veršič in Viktor Borštnik gresta 17.5.2000 na evropsko tekmovanje koscev in kosic. Od iznajdbe kolesa je minilo 120 let, zato bodo tovrstne aktivnosti 19.5. v Ljubljani in v Muzeju Bistra. Prav tako bo potekalo kolesarjenje iz Ljubljane v Bistro. Srečanje barjanskih občin bo 28.7. na Brezovici pri Borovnici, 14 dni prej imamo srečanje na nivoju občine. Lahko tudi v Predalah – Na Brcih. Vsak mora iskati nove kosce in grabljice! Državno tekmovanje bo 9.9.2012 na Brezovici, nasproti GD. Pobuda, da bi bila boljša, oziroma bolj varna lokacija na Jezeru, je prepozna, saj je lokacija objavljena. Na naše aktivnosti in povabila s kontaktnimi številkami objavimo v Lipovem listu, drugih medijih in Barjanskem listu, za katerega je potrebo oddati gradivo do 16.5.2012.
Na predlog računovodkinje smo sprejeli sklep, da naročimo 60 navadnih in 15 posebnih nalepk. Nada pridobi poimenske podatke članov od Katarine in Ambrožiča. V lanskem letu se je rešilo zavarovanje konj. Zelo nevarno ostaja kolesarjenje in peš hoja po državnih prometnicah, zato se soglaša z več lokacijami v občini, kjer je možno ugodno zavarovati kolesarje in pešce, v sklopu TZS; KZS in olimpijskega komiteja. Nosilec je Tomaž Marinko iz TZS. Do naslednje seje se zbere predloge za ekskurzijo.
Z dosedanjimi prireditvami so nastali seveda tudi stroški, za katere smo na razpisu dobili namenska sredstva. Ker smo delo opravili prostovoljno UO sprejme sklep, da se do naslednje seje pridobi ponudbe za prenosno večnamensko ozvočenje srednje kakovosti, ki bi ga kupili kot strošek opravljenih prireditev. Dosedanje aparature so zasebne in dotrajane. S kupljenimi bi bila organizacija lažja.

AD4:
Po razpravi o splošnem turističnem vzdušju na tem področju barja je UO sprejel sklep, da bo ŠKTD Lokvanj tudi v bodoče vedno pripravljeno sodelovati z JZ KPLB, seveda v skupno dobro in nikakor ne v škodo varnosti in naravnega ravnovesja. V tem smislu bomo še naprej posredovali svoje predloge in v prihodnje upali tudi vsaj na odgovore z druge strani.
Na nekaj zadnjih srečanjih je bila izražena trditev, da se med ljudmi širi mnenje, da društvo deluje samo na enih lokacijah. Je pa res, da je leto dovolj dolgo za vsa naselja. Zato je sprejet tudi sklep, da naj vsak v svojem okolju pravi prireditev, jo izpelje in o njej tudi poroča. Prva opora so tam delujoče skupnosti. Po svojih močeh pa bomo pomagali tudi druge članice in člani. Sprejeli smo tudi sklep, da damo 100 € PGD Notranje Gorice – Plešivica ob 100 letnici društva, ki bo 7. in 14.7.2012.
Sejo smo zaključili ob 20.20.

zapisal: Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
3.05.2012 12:56


 

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !