Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

Trenutno pregledujete objave najdene v Maj2012


ŠKTD Lokvanj, Jezero 21, 1352 Preserje
ZADEVA: ZAPISNIK 14. SEJE UO ŠKTD LOKVANJ, 2.5.2012, ob 19.00, v pisarni.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet:
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev zapisnika 13. seje.
2. Poročilo o opravljenem delu v zadnjem mesecu.
3. Aktivnosti v aprilu.
4. Pobude in vprašanja.
AD1:
Podpisani na listi prisotnosti za 14. sejo: Nada Kalšek, Marija Konestabo, Marjan Mravlje, Drago Stanovnik, Minka Veršič, [...]

  • Share/Bookmark

Objavljeno: 3.05.2012 ob 12:56 - Število komentarjev » 0