Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

Trenutno pregledujete objave najdene v April2012


Dodajam pa še zapis aprilske seje UO ŠKTD Lokvanj:
ŠKTD Lokvanj, Jezero 21, 1352 Preserje
ZADEVA: ZAPISNIK 13. SEJE UO ŠKTD LOKVANJ, 4.4.2012, ob 19.00, v pisarni.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet:
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev zapisnika 12. seje.
2. Poročilo o opravljenem delu v zadnjem mesecu.
3. Aktivnosti v aprilu.
4. Pobude in vprašanja.
AD1:
Podpisani na listi prisotnosti za 13. sejo: Janko Ambrožič, [...]

  • Share/Bookmark

Objavljeno: 26.04.2012 ob 08:53 - Število komentarjev » 0