Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

Trenutno pregledujete objave najdene v November2011


Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je izdala odločbo o dodelitvi sredstev za prvi sklop skupine projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice, in sicer v občinah Borovnica, Brezovica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika. Z uresničitvijo projekta vrednega dobrih 56 milijonov evrov bo na javni kanalizacijski sistem [...]

  • Share/Bookmark

Objavljeno: 3.11.2011 ob 13:06 - Število komentarjev » 0