Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

DROBTINKA DELI OBČINI IN KRAJEVNI SKUPNOSTI

Drobtinka je barjanski potok, ki izvira v Brezovškem hribu in se izliva v Ljubljanico. Ta potok ne deli samo Ljubljanskega barja, pač pa je,  z manjšimi odstopanji, tudi naravna meja med Občinama Brezovica in Log Dragomer ter KS Vnanje Gorice in Notranje Gorice Plešivica.

ŽE NAŠI PREDNIKI SO IMELI ČEZ DROBTINKO  VEČ BRVI IN BLIŽNIC

Še zlasti tam, kjer meji med KS se potok tako poveča, da ni več prehoden. Zato so naši predniki že pred stoletji naredili brvi čez potok na najmanj treh mestih. Pri izlivu v Ljubljanico,  v bližini osamelca Dobčenica (Zadačenco), ki je vrisan celo v nekaterih zemljevidih.

Ker so bile te brvi lesene, je bilo potrebno pogosto vzdrževanje, oziroma so hitro postale nevarne.

S POSTAVITVIJO BRVI IZ BETONA SE JE ZA SEDEM LET POVEČALA VARNOST ZA VSE


Da bi to nevarnost odpravili, smo nekaj deset metrov stran od izliva Drobtinke v Ljubljanico 1.4.1998,  dotrajan les nadomestili z betonskim PI elementom, ki je odlično služil svojemu namenu, saj je bil tovarniško atestiran in nikogar ogrožal.

OKRAJNI INŠPEKTOR NEZAKONITO ODSTRANI VARNO BRV PRI IZLIVU V LJUBLJANICO

Ker pa je bila ta brv brez temeljev, jo je  okrajni inšpektor samovoljno  odstranil 25.8.2005.

Zaradi tega smo se pritožili na republiško inšpekcijo, ki je ugotovila, da je odstranitev nezakonita in da mora okrajna inšpekcja vrniti PI element, oziroma vzpostaviti  stanje kakršno je bilo pred ukrepanjem okrajne inšpekcije.

Po pregledu dokumentacije sta ta sklep podprla tudi predsednik države dr. Danilo  Türk in varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnikova.

Nedavno smo preko lokalnega medija prosili za pomoč tudi na novo ustanovljeni Javni zavod Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Tako upamo, da bo s skupnimi močmi varna brv čim prej postavljena nazaj.

TEŽAVE Z V ZEMLJEVIDIH VRISANO POTJO (IN BRVJO) PRI ZADAČENCI

V naravi in v vseh zemljevidih je iz naselja Gmajna, torej z zahodne strani vrisana pot do Drobtinke . Vse lepo in prav, saj se po njej lahko vozimo in hodimo. Istočasno pa ta pot predstavlja tudi edini dostop do vseh parcel v tem predelu ob Drobtinki. Problem nastane takoj, ko skušamo urediti to pot tudi uradno, saj je v zemljiški knjigi pot “pomotoma” vrisana ne kot pot, pač pa kot vodotok. Vsepovsod smo vrsto let zaman prosili, da se k vodotoku vsaj dopiše “in pot”.

PRAZNE OBLJUBE S STRANI LOKALNE IN DRŽAVNE SKUPNOSTI, DA SE BO USKLADILO DEJANSKO STANJE

S strani KS Notranje Gorice Plešivica in Občine Brezovica (g. Čuden) je bilo podano razumevanje in so bile ob vsaki naši prošnji izražene obljube, da se bo zadeve uredilo,  oziroma evidentiralo dejansko stanje v naravi, vendar ni nihče od za to pristojnih storil še ničesar.

Tudi na ARSO (g. Rogelj) so nam večkrat obljubili odgovorili, da bodo zadeve pregledali in predlagali uskladitev z dejanskin stanjem, vendar se je izkazalo, da jim je vse eno in da se ne bodo ukvarjali s tem.

V primeru, da bi s ta zadeva uredila, bi bila med Podpečjo in Ljubljano privatna samo še ena parcela vzhodno od Drobtinke. Je pa tudi z lastnico (Plešnar) te parcele že sklenjen dogovor o možnosti služnostnega prehoda oziroma druge trajne oblike infrastrukturne povezave.

Na tem mestu so v preteklih stoletjih Drobtinko prečkali tudi s konjsko vprego. Na primer Savinčkovi z Gmajne.

USODA SEDANJE BRVI ČEZ DROBTINKO

Pred nekaj leti je bila spet tako dotrajana, da se je prelomila pod težo dveh kolesarjev (pokojnega Viknka Riharja in Jana Kozamernika).  Za sedanje kovinsko ogrodje sem naprosil Ludvika Špana. Prilagodil pa ga je Gregor Marinko. Postavili  pa so ga in dodali ploh domačini iz Gmajne sami.

ZAHVALA LASTNIKOM OB DROBTINKI

V imenu vseh koristnikov varnih poti se iskreno zahvaljujem za razumevanje in dovoljenje prehoda vaših parcel v vseh letih, desetletjih in stoletjih.  Želim si, da bi tako, kot vaši predniki, to dobro delo ohranjali tudi v prihodnje in kot kuturno in naravno dediščino negovali tudi nasledniki. Pri tem pričakujem podporo lokalne in državne skupnosti, saj ste z omogočanjem varnih poti preko vaših parcel, razbremenili nevarne prometnice in preprečili veliko prometnih nesreč. To pa je tudi zmanjšanje števila mrtvih, invalidov in v nesrečah nastale materialme škode.

NAMEN TE PREDSTAVITVE

Komur je dano, naj razume…. Prepričan sem, da bi me lahko razumeli predvsem tisti, ki imajo majhne otroke, izostren posluh za naravo in pa starejši.

Verjetno pa me težje razumejo tisti, ki jim je Ljubljansko barje predvsem alibi za okoriščanje na škodo le tega in ljudi, ki tu živimo in delamo.

Navkljub vsemu verjamem v dobro in upam, da ohranimo naravno in kulturno dediščino naših prednikov, kamor zagotovo sodijo tudi opisane bližnice in brvi čez Drobtinko.

ZAHVALA

Že v naprej se zahvaljujem vsem, ki boste pomagali, da bodo opisane bližnice bolj varne za vse in še zlasti za najšibkejše v prometu.

Drago Stanovnik 24.5.2011

NOVO NASIPANJE POTI S STRANI ZADAČENCE DO DROBTINKE

V drugi polovici maja smo se člani ŠKTD Lokvanj naveličali obljub lokalnih skupnosti in sami z laporjem nasuli omenjen odsek poti med cesto okoli Zadačence

in do brvi na Drobtinki.

S tem je še izboljšan odsek varne poti med Ljubljano in Notranjimi Goricami, oziroma Podpečjo in Bevkami.

Drago Stanovnik, 3.6.2011

SKLEP OBČINSKEGA SVETA, SPREJET 23.4.1998

Občina Brezovica

Tržaška 390

1351 Brezovica

Sklep Sveta Občine Brezovica za izboljšanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev, sprejet 23.4.1998.

Svet Občine Brezovica se strinja s strani župana predlagano označitvijo varnih kolesarskih smeri oziroma poti – bližnjic po obstoječih občinskih in poljskih poteh ter kolovozih.  Pri dveh parcelah (ob Ljubljanici (Ivanka Kušar) in Drobtinki (Vesna Plešnar) pa sta prehod dovolila lastnika).

Predlagane smeri varnih kolesarskih poti preko Občine Brezovica:

1.  – Ljubljana – Bevke – Vrhnika – Horjul – Polhov Gradec – Logatec…

2.  – Ljubljana – Podpeč -  Pako – Borovnica – Bistra – Pokojišče…

3.  – Podpeč – Črna vas – Ljubljana – Tomišelj – Ig – Rakitna Cerknica..

4.  – Vnanje Gorice – krožna podeželska kolesarska pot

Z določitvijo namena cest in označitvijo so izpolnjeni pogoji, da se nanje usmeri pešce in kolesarje ter v okviru pristojnosti Občinske redarske službe nadzira njihovo obnašanje.

Vse tovrstne aktivnosti potekajo v povezavi s pristojnimi službami ministrstev, lastniki in mejaši površin in v dogovoru  z ostalimi skupnostmi prisotnimi na tem področju.

Brezovica, 23.4.1998.

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
24.05.2011 07:52


 

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !