Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

Na zadnji seji UO, v začetku februarja, meseca izboljšanja kulture na vseh področjih (in ne le na že iz preteklosti priviligiranih), je soglasna ugotovitevi, da smo tudi 2011 začeli nadvse delavno kot, da se nam ne bi iztekal štiriletni mandat in bi pričakovali nov zagon šele po občnem zboru.
DELO V JANUARJU IN FEBRUARJU 2011
Čeprav so bili realizirani vsi sklepi januarske seje, omenjam le nekatere. Nabiralik pred vhodom v pisarno sprejema tudi vaše predloge. Izbrana bo oseba, ki bo vodila evidenco izposojanja noš, za katere je v pisarni tudi nova omara. Spodbudni so pohodi v domačem okolju, pri katerih pa priporočamo odsevne jopiče. V zvezi z dopisi na lokalne in državne ustanove je podana informacja, da ni zainteresa za varne poti zaradi bojazni pred onesnaževanjem okolja. Tudi pri mnogih drugih projektih mora lastnik sam poskrbeti za vse. Kljub temu nam je uspelo priti v ponatis občinskega prospekta, za razliko od nekaterih turističnih ponudnikov in omembe Ašičevih varnih poti, čeprav je oboje dejstvo že desetleja. Ob tem pa je bila izdelovalka zainteresirana in gradivo posredovano. Izdelan je imenik gostincev. V upanju, da bo sodelovanje močnejše od konkurence sta koordinacijo prevzeli Rebecca Križan (040 993 414) in Katarina Kršinar (051 329 900). Dotaknili smo se tudi pomanjkanja aktivnega podmladka, s katerim se srečuje večina društev in je velik problem tudi za TZS. Vse to potrjuje resnico, da je celostna podoba naših naselij največ odvisna od tam živečih. Podana je zahvala vsem sodelujočim za postavitev, dežurstvo in pospravilo stojnic na sejmu TIP 2011. Na sejmu je bilo veliko zanimanje tudi za zemljevid in opis kraja, ki smo ga tiskali spomladi, saj je v njem poudarjeno brezoviško barje s širšo okolico. Ažurirana je vsebina na internetu in socialnih omrežjih. Ob pobiranju članarine smo k podatkom tel. številke.
POVABILO NA OBČNI ZBOR
Občni zbor bo v petek 4.3.2011 ob 19. uri v dvorani KD Podpeč. Tudi to vabilo velja za vse! Spomnili se bomo dela v preteklem letu, izpeljali volitve v organe društva in sprejeli načrt dela za naslednje leto ter naslednja štiri leta. V iztekajočem mandatu se je dokazalo, da je dobro, da smo v UO zastopani interesno in teritorialno. Učinek dela pa ni le na sejah, pač pa predvsem na terenu. Kandidati in kandidatke za naprej ste seveda do sedaj aktivni, seveda pa smo veseli tudi vsake okrepitve, zato vabimo vse, da do 2.3. posredujete predloge Rebecci ali Katarini, ali pa jih zapišete in dostavite v nabiralnik.
Sam sem vesel, da se mandat izteka, saj je veliko (pogosto nevidnega) dela: s spremembami aktov, razpisi, pogajanji, organiziranjem, prošnjami, evidencami, zapisi in ne nazadnje tudi poročili. Komaj čakam, da se bom lahko v prihodnje posvetil le ožjemu interesnemu področju, kjer je za napredek sedaj izpolnjenih že več pogojev, na primer komunalna infrastruktura.
V SKUPNO DOBRO ŠE NAPREJ!
Čeprav je minilo od začetka »Projekta prenove naselij in izbojšanja zaupanja« že 20 let, smo na mnogih področjih spet kot na začetku. Seveda s pridobljenimi izkušnjami in potrjenim spoznanjem, da je najpomembnejše medsebojno sododelovanje in premagovanje težav. To potrjujejo tudi te počitnice na Brcih mladi od vsepovsod. Na 43. Sosedov dan pa bomo skupaj s TZS srečali in pozdravili pomlad s kolesi po barjanskih Ašičevih poteh. V primeru ugodnega vremena se bomo s parkirišča pri Dolgem mostu, odpeljali 21.3.ob 16. uri. Še preden pa se narava prebudi, okoli sebe popišimo črna odlagališča in poberimo smeti!

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste v iztekajočem mandatu pomagali ŠKTD Lokvan, da je bilo pomoči veliko več kot nerazumevanja in ravnodušnosti, zaradi katere smo bili marsikje manj učinkoviti in kljub vsemu uspešno izpolnili pričakovanja.

Drago Stanovnik, v imenu ŠKTD Lokvanj in DzLb

  • Share/Bookmark
16.02.2011 13:37


 

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !