Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

V marcu smo uspešno izpeljali državni projekt Slovenija kolesari po Ašičevih poteh Ljubljanskega barja na 51. Sosedov dan. Na več mestih v občini: na Rakitni (041 750 487, Meta), v Preserju (041 503 834, Jani), za Planinco (363 1440, Brunarica na Jezeru), Sveta Ana (363 1399, Mostiščar sredi Podpeči, na Plešivici (031 227 879 Andrej) in na Brcih (051 344 688, Drago) lahko skozi celo leto odtisnete pečate. Zbiramo tudi vaše predloge še za nove zanimive točke v občini. Sicer pa so nas letos že obiskali skavtski in taborniški rodovi iz Tuhinjske doline, Komende, Škofljice, Iga in Črnuč. Priporočamo, da se pešci in kolesarji zavarujemo z odsevnimi jopiči. Turistična in Kolesarska zveza Slovenije ter Olimpijski komite pa zagotavlja tudi ugodno zavarovanje pri zavarovalnici (051 618 821, Tomaž).
- O čistilnih in drugih akcijah se je vsako leto že toliko pisalo, da je krajevno običajen način vsem dobro poznan. Največ dobrega za vse lahko ustvarimo tam, kjer živimo, v sožitju z vsemi sosedi. Pri tem niti ni nabolj važno kako kdo misli, ampak predvsem to, da vsak z življenjem na svoj način bogati skupnost in je ne izčrpava ali ogroža. Zavedamo se, da je edino nam na domačem pragu v oplemenitenje zaupana naravna in kulturna dediščina! Osnovna dobrina za vse pa je tudi varnost in varne poti. Zato naj vsak v svojem okolju išče in označi varne bližnice, pri čemer smo vam če želite, pripravljeni tudi pomagati. Lokalno skupnost in uporabnike makadamskih poti pa tudi prosimo, da se čim prej, podobno, kot v sosednjih občinah, poskrbi tudi za te poti.
- Urejene hiše, skupni domovi, zaselki, poti in zelene površine so slika naših odnosov in najboljša priložnost za izbljšanje medsebojnega zaupanja in sodelovanja ter spodbuda vsem, da tudi v vaši soseščini celo leto izkoriščamo priložnosti v trajno skupno dobro. Bodimo pozorni do vseh in zlasti tistih, ki jih življenje še posebej preizkuša! Vsem dobrotnicam in dobrotnikom se za medsebojno pomoč iskreno zahvalujemo ter priporočamo za dobra dela še v naprej.
- Za boljšo prepoznavnost vsakega naselja. Ob pogledu nazaj se čuti, kot da bi bila nekatera naselja bolj pomembna od drugih pa čeprav živimo vsepovsod podobni ljudje. Zagotovo na to vpliva tudi poznavanje domačega kraja, torej prepoznavnost naravnih posebnosti in kulturnih danosti, ki so lahko v ponos tam živečim. Tam, kjer ljudje to cenimo in zapišemo, ohranimo marsikaj zanimivega pred večno pozabo in s tem obogatimo mozaik ne le lokalne pač pa istočasno tudi državne in svetovne zgodovine. Podobno torej, kot pred leti hišna imena, pripomore k razumevanju soseske kot naše širše vsem skupne domačije, tudi vsa druga dediščina. Zagotovo nam je lahko v spodbudo tudi vsako znamenje. Še posebej, če vemo zakaj je postavljeno. Na primer Ižancov križ, na Novi Poti, ki je bil postavljen leta 1892, s priprošnjo za ozdravitev okužbe s spolno boleznijo. Tako nas križ spodbuja k zvestobi, saj je postavitelj zaradi bolezni prezgodaj umrl, nam pa je lahko znamenje še danes v opomin, da živimo med seboj zgledno, da se še nam ne zgodi kaj podobnega…

Povabila: • 6. aprila, gremo pod Krimom od cerkve do cerkve (Marko 040 200 367).
• 25. aprila je spomin na sv. Marka v Vnanjih Goricah (Drago 051 344 688)

Želimo vam lepe Velikočne praznike 2015 in vse lepo pozdravljamo.

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
17.03.2015 14:03 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Že pred letom 1990 smo se spraševali koliko je vredna lepo urejena domačija, če v soseščini ni urejene komunalne infrastrukture in se še s sosedi ne razumemo najbolje? Da bi bili z vsemi sosedi med seboj prijatelji in bi to pripomoglo k ureditvi tudi vsem nam skupne širše domačije, je takrat zaživel »Projekt prenove naselij in izboljšanja zaupanja«. V petindvajsetih letih ste k napredku svojih soseščin na katerikoli način že pripomogle mnoge dobrotnice in dobrotniki tako, da se je stanje že marsikje veliko izboljšalo. Vsem vam in tistim, ki jih ni več med nami iskrena hvala. Dela na komunalni infrastrukturi lepo napredujejo in novih večjih črnih smetišč tudi ni več. Odvržene smeti ob cestah in posamični medsebojni nesporazumi pa še vedno opominjajo, da so prizadevanja za zdravo pamet in odgovorno sožitje med ljudmi in do okolja v dobrobit nas in zanamcev še vedno pomembna in nas spodbujajo k tovrstnim prizadevanjem tudi v prihodnje.

Najlepše pa je živeti v tistih soseščinah, kjer se nihče ne počuti nezaželjenega ali zapostavljenega!

Čas res hitro beži in vsem nam neprestano prinaša vedno nove priložnosti za medsebojno sodelovanje. Da bi jih kar najbolje izkoristili vas spet vabimo k izboljšanju sobivanja ne le v lastni družini, pač pa tudi v svoji soseščini in domačem naselju tako, da bi nam podarjene trenutke večnosti vsak kar najbolje izkoristil in pustil zanamcem lepši svet.

POVABILA:

- Uredimo zelene površine preden narava ozeleni! Pri tem ne nasedajmo »naravovarstvenikom« katerim ni dano, da bi razumeli in se ravnali po naravnih zakonitostih, čeprav nanje opozarjamo domačini, stroka, lovci, ribiči, in vsi drugi, ki vemo, da se v naravo brez škode lahko posega samo v obdobju, ko ta počiva. Dober gospodar je razumen človek in ne neživljenska zakonodaja.
- Sodelujmo v čistilni akciji in na podoben način, kot prejšnja leta, čim prej očistimo svoja naselja, ob cestah in skupne domove. Naredimo tudi vse, da v naših soseščinah ne bo nikoli več črnih odlagališč, saj je sedaj postavljenih dovolj kntejnerjev za vse odpadke.

- Vabimo vas na Ašičeve poti po Ljubljanskem barju in osamelcih, tako, kot vsako leto, ob nedeljah, po kosilu.

- Na kolesarski krog po Ašičevih barjanskih poteh na 51. Sosedov dan, v sklopu Projekta Slovenija kolesari, pa bo 21.3. popoldan ob 17. h ob primernem vremenu , tako, kot vsako leto. Prijave za kolesarjenje že sprejemamo na 051 344 688.

Vsem, ki razumete opisana prizadevanja, da bi bili vsi ena dobro uigrana družinska ekipa, in pri tem na svoj način pomagate se iskreno zahvaljujemo. Želimo vam, da bi podarjene življenjske priložnosti čim bolje izkoristili in se dobro pripravili na novo duhovno in telesno rast, ki jo vsem, brez izjeme, prinaša pomlad 2015.

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
17.02.2015 13:10 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Čas hitro beži in neprestano prinaša vsem nam nove priložnosti za medsebojno sodelovanje. Da bi jih kar najbolje izkoristili za medsebojno povezovanje, vas v 2015 spet vabimo k izboljšanju sobivanja ne le v lastni družini, pač pa tudi v svoji soseščini in domačem kraju tako, da bi nam podarjene trenutke večnosti vsak kar najbolje izkoristil.

Že pred letom 1990 smo se spraševali koliko je vredno domače izobilje, če izven domače parcele ni urejene komunalne infrastrukture in se še s sosedi ne razumemo najbolje? Da bi se bolje razmeli tudi v širši družini je takrat zaživel »Projekt prenove naselij in izboljšanja zaupanja« z namenom, da bi naša naselja napredovala na vseh področjih in da se v njih krepi medsebojno sožitje podobno kot v dobri družini, kjer se nihče ne počuti nezaželjenega ali zapostavljenega.

V petindvajsetih letih ste k napredku svojih soseščin na katerikoli način že pripomogle mnoge dobrotnice in dobrotniki tako, da se je stanje že izboljšalo. Vsem vam in tistim, ki jih ni več med nami iskrena hvala in Boglonaj. Dela na komunalni infrastrukturi lepo napredujejo in novih večjih črnih smetišč tudi ni več. Odvržene smeti ob cestah pa še vedno opominjajo, da so prizadevanja za zdravo pamet in odgovorno sožitje med ljudmi in do okolja v dobrobit nas in zanamcev še vedno pomembna in nas spodbujajo k tovrstnim prizadevanjem tudi v prihodnje.

Podobno kot doma, imamo tudi v svojem zaselku tam živeči največ vpliva na kvaliteto sobivabnja. Zato si vsi tudi v prihodnje prizadevajmo za sodelovanje in mirno razreševanje nesporazumov. V pomoč pri teh prizadevanjih pa so tudi skupnosti in društva ter druge oblike druženja, saj so vse z namenom, da bi človeku in družinam pomagali premagovati preizkušnje. V januarju se je pomladilo tudi občinsko društvo mladih in se z drugimi društvi že priporavlja na tradicionalne prireditve skozi leto, kjer bo spet dovolj priložnosti za vse, da delujete tam kjer vas nabolj veseli in na način, ki vam je najbolj pri srcu.

V nedeljo 25.1 ob 12. h gremo spet peš iz Podpeči in Brezovice na Vrhniko po Ašičevi in Stanetovi poti. Na 51. Sosedov dan, 21.3. pa bomo popoldan ob 17. h, podobno kot vsako leto, v sklopu Projekta Slovenija kolesari, naredili kolesarski krog po Ašičevih poteh na barju. Prijave za kolesarjenje že sprejemamo na 051 344 688.

Želimo vam lepo preživet preostanek januarja in v februarju mesecu kulture, res učinkovito kulturno osvežitev medsebojnih odnosov na vseh področjih. Naj nas pri tem spodbuja tudi misel: …odpusti nam naše dolge, kakor mi odpuščamo drugim… .

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
20.01.2015 14:49 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Najprej se v imenu mnogih, tudi iz drugih krajev po Sloveniji in svetu, zahvaljujem vsem do sedanj izvoljenim v lokalne skupnosti za vse, kar je že bilo dobro narejenega.
Novoizvoljenim pa želim, da bi delovali v dobro vseh ljudi in celotne lokalne ter širše skupnosti. Zato ne opuščajte zdrave pameti, ki je marsikje v nasprotju z zastarelo in zato neživljensko državno zakonodajo in vztrajajte, da tudi zakonodaja sledi razvoju.
Prav tako vabimo vse, da samoinciativno, korajžno, potrpežljivo in odločno sodelujemo pri reševanju vseh problemov tam, kjer ti nastajajo. Saj je samo kritika in čakanje, da bodo drugi ukrepali namesto nas, veliko dražje in manj učinkovito.
Ohranjajmo primerne pogoje za življenje, zaščito ljudi in imetja, kmetovanje, podjetništvo, varstvo, vzgojo, turizem izboljšanje prometne in okoljske varnosti… Izboljšajmo na primer prometno varnost pri Japlu in med Tržaško in Kavčičem ter drugod. Podpirajmo tudi sosednje občine pri izvedbi (začasnih) avtocestnih priključkov na Logu in na počivališču Barje, saj nas brez naše vztrajnosti, Bog ne daj, lahko prehiti katastrofa. Naj se tudi tam, kjer ni vrtca ali šole dvigne omejitev hitrosti vsaj na 40 ali 50 km, kolikor je tudi sedaj povprečna potovalna hitrost. Odškodnina iz Nature 2000 pa naj se spet nameni za asfaltiranje stranskih povezovalnih cest. Saj so se na ta način že asfasltirale ceste skozi Mestni Log, in iz Vnanjih Goric v Žabnico ter na Lukovico. Samo pomislimo koliko bi bilo do sedaj povzročene škode, če bi bil na omenjenih poteh še vedno makadam?
Vsem, ki prebirate Barjanski list želim, da bi korajžno predlagali rešitve problemov iz domačega okolja in vsak na svoj način pomagali pri odpravi le teh, saj bomo le tako kos težavam, ki nam jih povzroča tudi država z neprestanimi birokratskimi zapleti in nikomur koristnimi ter nepotrebnimi delitvami. V novembru mesecu starejših in hvaležnosti pa se tudi z medsebojno pomočjo čim bolje pripravimo na novo zimo.
Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
15.10.2014 08:05 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Nedavno so se v nemškem Murrhardtu v košnji trave, pomerile najboljše kosice in kosci iz Nemčije, Francije, Švice, Španije, Avstrije in Slovenije. V kategoriji do 90 cm dolgih kos je prepričljivo zmagala Brezovčanka Marija Minka Veršič. V kategoriji do 110 cm dolgih kos pa je osvojila 3. mesto in tako še potrdila dosedanje odlične uvrstive na evropske in svetovnem nivoju iz preteklih let. .
Na tem tekmovanju se je odlično odrezal tudi Marko Mravlje, ki je med 50 tekmovalci osvojil odlično 5. in 9. mesto.

Pri tako pogostih odličnih rezultat
ih je res čudno, da mora Marija Minka vse stroše nositi sama, čeprav zastopa občino in državo, saj na državi in na občini za to vrsto ohranjanja kulturne dediščine (še) ni ne posluha in denarja. Več na povezavi http://vimeo.com/2940740 .

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
15.10.2014 08:05 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Nedavno so se v nemškem Murrhardtu v košnji trave, pomerile najboljše kosice in kosci iz Nemčije, Francije, Švice, Španije, Avstrije in Slovenije. V kategoriji do 90 cm dolgih kos je prepričljivo zmagala Brezovčanka Marija Minka Veršič. V kategoriji do 110 cm dolgih kos pa je osvojila 3. mesto in tako še potrdila dosedanje odlične uvrstive na evropske in svetovnem nivoju iz preteklih let. .
Na tem tekmovanju se je odlično odrezal tudi Marko Mravlje, ki je med 50 tekmovalci osvojil odlično 5. in 9. mesto.

Pri tako pogostih odličnih rezultat
ih je res čudno, da mora Marija Minka vse stroše nositi sama, čeprav zastopa občino in državo, saj na državi in na občini za to vrsto ohranjanja kulturne dediščine (še) ni ne posluha in denarja. Več na povezavi http://vimeo.com/2940740 .

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
15.10.2014 08:04 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

V okviru projekta obnove naselij in izboljšanja zaupanja, smo leta 2008, drugo nedeljo v septembru, prvič romali iz Brezovice na Dobrovo in pot označili z rumeno zelenimi Ašičevimi markacijami. Tako je oživela še ena lepa navada naših prednikov, saj je v župnijski kroniki, na 51. strani zapisano, da so v skupinah ali v procesiji radi romali v sosednje župnije. K Mariji na Dobrovo sta še posebej omenjeni dve, 15.8.1872 – po ukazu avstrijskih škofov za nebeško pomoč škofu Piju IX in 22.4.1895 – za prošnjo Bogu pred potresi.
V nedeljo po Malem Šmarnu smo se torej čez Brezovški hrib, sedmič podali k Mariji v leščevju. Pred odhodom smo v molitvi prosili Boga in Marijo za srečno pot in se spomnili tudi vseh, ki zaradi takšnih ali drugačnih ovir ne morejo kamor bi želeli. Čeprav nas je bilo zaradi dežja v prejšnjem tednu nekoliko manj, je bilo ob žledu podrto drevje veliko večje breme, kot pa razmočena tla. Kljub oviram smo vsi srečno in pravočasno prispeli na Dobrovo in z veseljem sodelovali pri lepem zaključku šmarnih maš, ki ga je ob somaševanju vodil škof dr. Anton Jamnik. Povabljeni smo, da z veseljem posnemamo Marijo in vedno zaupamo v Božjo Dobroto.
Veliko zahvalo zaslužijo tudi dobrotnice in dobrotniki iz Župnije Dobrova za vse dobro, ki so ga nam pripravili med in po maši. Seveda pa tudi naše narodne noše in skavti, ki so prav tako slovesnost še polepšali.

Drago Stanovnik

Za na spletno stran
1. Odlomek iz pridige škofa g. Antona Jamnika na Dobrovi, 14.9.2014

https://www.youtube.com/watch?v=WvybjCzaQss&feature=youtu.be

2. Urtinek iz Župnijske kronike:

https://www.youtube.com/watch?v=tOce0fZg-S8

  • Share/Bookmark
21.09.2014 18:57 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

To poletje so pri nas preživeli mladi z Slovenskih Konjic in Poljanske Doline. Domača mladina pa je med mnogimi zanimivimi počitniškimi aktivnostmi opravila tudi anketo s področja kulturne dediščine. Pri tem so ugotovili, da zelo malo ljudi ve zakaj so po občini postavljena znamenja in kapelice. To nas je spodbudilo, da podobno, kot smo pred leti ohranili pred večno pozabo domača hišna imena, prosimo lastnike in druge ljudi, da nam poveste oziroma zapišete kdaj in s kakšnim namenom je bila postavljena posamezna dragocenost naše kulturne dediščine.
V Župniji Brezovica pa bomo na predlog župnika g. Jožeta Gregoriča znamenja tudi fotografirali in objavili v stenskem koledarju za 2015, podobno kot so v letošnjem predstavljene vse štiri cerkve. V naprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč pri ohranjanju dragocenega izročila in pristne dediščine naših prednikov, ki ga bomo tudi na ta način oplemenitili in lažje ohranili našim zanamcem.
Mnoga društva je sredi avgusta na Žalostni gori in Brezovici spet povezala zahvala in priprošnja za Marijino varstvo naše domovine. Na Brezovici je praznovanje polepšal zlatomašnik msg. France Dular, ki je tudi čebelar, zato smo mu iz rok naših mladih čebelarjev podrili v spomin AŽ čebelji panj z motivom farne cerkve in si med seboj zaželeli veliko Blagoslova tudi še za delo v naprej.

September je od leta 1990 dalje mesec novih začetkov. Naj bo torej tudi šolsko leto 2014/2015 Blagoslovljeno za vse!
V življenju je najboljše kvalitetno sodelovanje med vsemi sosedi v domačem okolju in v vseh drugih skupnostih. Prav to pa je skupna želja in povabilo ter najlepša popotnica za 50. Sosedov dan in občinski praznik 2014.

Povabila:
- v nedeljo, 7.9. od 9.00 uri k Brunarici na Jezero in na Krim v spomin na Vinka Riharja,
- v nedeljo, 7.9. od 12. uri na Brezovico od koder bomo šli peš po Ašičevi poti na Dobrovo in
- v torek 23.9. ob 19.00 uri na srečanje v Ašičevem domu.

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
22.08.2014 08:58 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Podobno, kot smo pred leti ohranili pred pozabo domača hišna imena, bomo letos na pobudo našega gospoda župnika v novem koledarju za 2015, objavili slike vseh znamenj v Župniji Brezovica. Podobno torej kot so v letošnjem koledarju obvjavljene naše cerkve. Zato prosimo vse lastnike oziroma skrbnike znamenj, da pripravite kratke predstavitve teh. Torej kdaj in s kakšnim namenom je katero postavljeno in morebitne druge posebnosti. Po posameznih podružnicah zbiramo gradivo: Janko Logar (040 696 767) za Log, Tadej Kvaternik (031 472 158) za Dragomer, Mari Obrstar (031 421 180) za Brezovico in Drago Stanovnik (051 344 688) za Vnanje Gorice. V naprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč pri ohranjanju dragocenega izročila naših prednikov, ki ga bomo tudi na ta način oplemenitili in lažje ohranili našim zanamcem.

Drago Stanovnik

Podobno, kot smo pred leti ohranili pred pozabo domača hišna imena, bomo letos na pobudo našega gospoda župnika v novem koledarju za 2015, objavili slike vseh znamenj v Župniji Brezovica. Podobno torej kot so v letošnjem koledarju obvjavljene naše cerkve. Zato prosimo vse lastnike oziroma skrbnike znamenj, da pripravite kratke predstavitve teh. Torej kdaj in s kakšnim namenom je katero postavljeno in morebitne druge posebnosti. V naprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč pri ohranjanju dragocenega izročila naših prednikov, ki ga bomo tudi na ta način oplemenitili in lažje ohranili našim zanamcem.

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
22.06.2014 07:29 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Pri nas imamo poseben privilegij, saj je v ambonu glavnega oltarja zavetnik kar Bog v treh osebah. To pomeni, da imamo žegnanje dve nedelji zapored, na našega zavetnika pa se spomnimo vsakič, ko se pokrižamo. V Vnanjih Goricah je bilo vsa povojna leta žegnanje še bolj slovesno tudi zato, ker je k nam prihajal sedaj že pokojni profesor dr. Stanko Janežič. Ta je med vojno, kot bogoslovec, našel zatočišče pri dobrih ljudeh v naši vasi in povezal mlade v pevski zbor. V življenju si je veliko prizadeval za edinost kristjanov. Pisal je knjige in pesmi. Med njimi tudi skavtsko pesem. Blagoslovil je naš kip Antona Martina Slomška na Boštjanovem oltarju, ki zato spominja tudi nanj.
Letošnje posebno doživetje je bila maša na prostem, za kar je dal pobudo g. župnik Jože Gregorič, ki je med mnogimi lepimi mislimi z nami delil tudi svojo izkušnjo razumevanja delovanja Svetega Duha. Sveti Duh je kot delujoči motor pri avtomobilu. Ko obrnemo ključ (dovolimo vstopiti Bogu v naše srce), v nas deluje Sveti Duh, če se tega zavedamo ali ne. Je pa seveda še vedno samo od nas odvisno kako oziroma koliko mu pustimo delovati v našem življenju. Bog daj torej, da bi vozili po predpisih v telesnem in v duhovnem smislu po Desetih Zapovedih in se ne zaletavali v nesreče in greh!
Delovanje Svetega Duha se lepo odraža tudi v spontani samoorganizaciji domačink in domačinov. Ministrantje so predlagali in pomagali pri postavitvi mlajev. Pomagali so tudi pri postavitvi klopi, ki so jih posodile domače gasilke in gasilci. Domačinke in domačini so se izkazali tudi pri izdelavi table, pletenju vencev, ureditvi zelenice pred cerkvijo, napolnitvi miz z dobrotami in še marsičem. Zahvala gre tudi domači KS, saj je omogičila uporabo kuhinje pri mrliški vežici, ki je zaradi vročine še kako prav prišla. Za lepo petje je poskrbel župnijski mladinski pevski zbor, slovesnost pa so polepšali tudi pritrkovalci ter vsi, ki smo se kot ena družina zbrali okoli oltarne mize na Gulču.
Ob lepih spominih na žegnanje pa že načrtujemo nova, na katera ste prav tako povabljeni vsi….
Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
22.06.2014 07:28 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink