Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

V okviru projekta obnove naselij in izboljšanja zaupanja, smo leta 2008, drugo nedeljo v septembru, prvič romali iz Brezovice na Dobrovo in pot označili z rumeno zelenimi Ašičevimi markacijami. Tako je oživela še ena lepa navada naših prednikov, saj je v župnijski kroniki, na 51. strani zapisano, da so v skupinah ali v procesiji radi romali v sosednje župnije. K Mariji na Dobrovo sta še posebej omenjeni dve, 15.8.1872 – po ukazu avstrijskih škofov za nebeško pomoč škofu Piju IX in 22.4.1895 – za prošnjo Bogu pred potresi.
V nedeljo po Malem Šmarnu smo se torej čez Brezovški hrib, sedmič podali k Mariji v leščevju. Pred odhodom smo v molitvi prosili Boga in Marijo za srečno pot in se spomnili tudi vseh, ki zaradi takšnih ali drugačnih ovir ne morejo kamor bi želeli. Čeprav nas je bilo zaradi dežja v prejšnjem tednu nekoliko manj, je bilo ob žledu podrto drevje veliko večje breme, kot pa razmočena tla. Kljub oviram smo vsi srečno in pravočasno prispeli na Dobrovo in z veseljem sodelovali pri lepem zaključku šmarnih maš, ki ga je ob somaševanju vodil škof dr. Anton Jamnik. Povabljeni smo, da z veseljem posnemamo Marijo in vedno zaupamo v Božjo Dobroto.
Veliko zahvalo zaslužijo tudi dobrotnice in dobrotniki iz Župnije Dobrova za vse dobro, ki so ga nam pripravili med in po maši. Seveda pa tudi naše narodne noše in skavti, ki so prav tako slovesnost še polepšali.

Drago Stanovnik

Za na spletno stran
1. Odlomek iz pridige škofa g. Antona Jamnika na Dobrovi, 14.9.2014

https://www.youtube.com/watch?v=WvybjCzaQss&feature=youtu.be

2. Urtinek iz Župnijske kronike:

https://www.youtube.com/watch?v=tOce0fZg-S8

  • Share/Bookmark
21.09.2014 18:57 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

To poletje so pri nas preživeli mladi z Slovenskih Konjic in Poljanske Doline. Domača mladina pa je med mnogimi zanimivimi počitniškimi aktivnostmi opravila tudi anketo s področja kulturne dediščine. Pri tem so ugotovili, da zelo malo ljudi ve zakaj so po občini postavljena znamenja in kapelice. To nas je spodbudilo, da podobno, kot smo pred leti ohranili pred večno pozabo domača hišna imena, prosimo lastnike in druge ljudi, da nam poveste oziroma zapišete kdaj in s kakšnim namenom je bila postavljena posamezna dragocenost naše kulturne dediščine.
V Župniji Brezovica pa bomo na predlog župnika g. Jožeta Gregoriča znamenja tudi fotografirali in objavili v stenskem koledarju za 2015, podobno kot so v letošnjem predstavljene vse štiri cerkve. V naprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč pri ohranjanju dragocenega izročila in pristne dediščine naših prednikov, ki ga bomo tudi na ta način oplemenitili in lažje ohranili našim zanamcem.
Mnoga društva je sredi avgusta na Žalostni gori in Brezovici spet povezala zahvala in priprošnja za Marijino varstvo naše domovine. Na Brezovici je praznovanje polepšal zlatomašnik msg. France Dular, ki je tudi čebelar, zato smo mu iz rok naših mladih čebelarjev podrili v spomin AŽ čebelji panj z motivom farne cerkve in si med seboj zaželeli veliko Blagoslova tudi še za delo v naprej.

September je od leta 1990 dalje mesec novih začetkov. Naj bo torej tudi šolsko leto 2014/2015 Blagoslovljeno za vse!
V življenju je najboljše kvalitetno sodelovanje med vsemi sosedi v domačem okolju in v vseh drugih skupnostih. Prav to pa je skupna želja in povabilo ter najlepša popotnica za 50. Sosedov dan in občinski praznik 2014.

Povabila:
- v nedeljo, 7.9. od 9.00 uri k Brunarici na Jezero in na Krim v spomin na Vinka Riharja,
- v nedeljo, 7.9. od 12. uri na Brezovico od koder bomo šli peš po Ašičevi poti na Dobrovo in
- v torek 23.9. ob 19.00 uri na srečanje v Ašičevem domu.

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
22.08.2014 08:58 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Podobno, kot smo pred leti ohranili pred pozabo domača hišna imena, bomo letos na pobudo našega gospoda župnika v novem koledarju za 2015, objavili slike vseh znamenj v Župniji Brezovica. Podobno torej kot so v letošnjem koledarju obvjavljene naše cerkve. Zato prosimo vse lastnike oziroma skrbnike znamenj, da pripravite kratke predstavitve teh. Torej kdaj in s kakšnim namenom je katero postavljeno in morebitne druge posebnosti. Po posameznih podružnicah zbiramo gradivo: Janko Logar (040 696 767) za Log, Tadej Kvaternik (031 472 158) za Dragomer, Mari Obrstar (031 421 180) za Brezovico in Drago Stanovnik (051 344 688) za Vnanje Gorice. V naprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč pri ohranjanju dragocenega izročila naših prednikov, ki ga bomo tudi na ta način oplemenitili in lažje ohranili našim zanamcem.

Drago Stanovnik

Podobno, kot smo pred leti ohranili pred pozabo domača hišna imena, bomo letos na pobudo našega gospoda župnika v novem koledarju za 2015, objavili slike vseh znamenj v Župniji Brezovica. Podobno torej kot so v letošnjem koledarju obvjavljene naše cerkve. Zato prosimo vse lastnike oziroma skrbnike znamenj, da pripravite kratke predstavitve teh. Torej kdaj in s kakšnim namenom je katero postavljeno in morebitne druge posebnosti. V naprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč pri ohranjanju dragocenega izročila naših prednikov, ki ga bomo tudi na ta način oplemenitili in lažje ohranili našim zanamcem.

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
22.06.2014 07:29 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Pri nas imamo poseben privilegij, saj je v ambonu glavnega oltarja zavetnik kar Bog v treh osebah. To pomeni, da imamo žegnanje dve nedelji zapored, na našega zavetnika pa se spomnimo vsakič, ko se pokrižamo. V Vnanjih Goricah je bilo vsa povojna leta žegnanje še bolj slovesno tudi zato, ker je k nam prihajal sedaj že pokojni profesor dr. Stanko Janežič. Ta je med vojno, kot bogoslovec, našel zatočišče pri dobrih ljudeh v naši vasi in povezal mlade v pevski zbor. V življenju si je veliko prizadeval za edinost kristjanov. Pisal je knjige in pesmi. Med njimi tudi skavtsko pesem. Blagoslovil je naš kip Antona Martina Slomška na Boštjanovem oltarju, ki zato spominja tudi nanj.
Letošnje posebno doživetje je bila maša na prostem, za kar je dal pobudo g. župnik Jože Gregorič, ki je med mnogimi lepimi mislimi z nami delil tudi svojo izkušnjo razumevanja delovanja Svetega Duha. Sveti Duh je kot delujoči motor pri avtomobilu. Ko obrnemo ključ (dovolimo vstopiti Bogu v naše srce), v nas deluje Sveti Duh, če se tega zavedamo ali ne. Je pa seveda še vedno samo od nas odvisno kako oziroma koliko mu pustimo delovati v našem življenju. Bog daj torej, da bi vozili po predpisih v telesnem in v duhovnem smislu po Desetih Zapovedih in se ne zaletavali v nesreče in greh!
Delovanje Svetega Duha se lepo odraža tudi v spontani samoorganizaciji domačink in domačinov. Ministrantje so predlagali in pomagali pri postavitvi mlajev. Pomagali so tudi pri postavitvi klopi, ki so jih posodile domače gasilke in gasilci. Domačinke in domačini so se izkazali tudi pri izdelavi table, pletenju vencev, ureditvi zelenice pred cerkvijo, napolnitvi miz z dobrotami in še marsičem. Zahvala gre tudi domači KS, saj je omogičila uporabo kuhinje pri mrliški vežici, ki je zaradi vročine še kako prav prišla. Za lepo petje je poskrbel župnijski mladinski pevski zbor, slovesnost pa so polepšali tudi pritrkovalci ter vsi, ki smo se kot ena družina zbrali okoli oltarne mize na Gulču.
Ob lepih spominih na žegnanje pa že načrtujemo nova, na katera ste prav tako povabljeni vsi….
Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
22.06.2014 07:28 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Ob osamosvojitvi se je postavljalo vprašanje kako naj se razvija samostojna država Slovenija, če pa so skoraj vsi sosedje med seboj v sporih? Da bi te medsosedske nesporazume razrešili sami, na neformalnih srečanjih, smo uvedli ob enakonočju leta 1990 Sosedov dan. Takrat smo sami urejali lastne soseščine in iz tega so se razvile tudi čistilne in mnoge druge koristne akcije. Da bi poživili sodelovanje med naselji pa smo leta 1991 vpeljali tudi srečanja gasilskih društev na Florjanovo nedeljo. Najprej v Vnanjih Goricah, potem na Brezovici, v Dragomerju in na Logu. V takem vrstnem redu so se do letos zvrstila že šestkrat. V bistvu smo res vsi skupaj malo večja družina. Cerkev je naša skupna Mati, PGD pa je kot gospodar v naselju, ki skrbi za varnost in po potrebi vsakemu priskoči na pomoč. V sodelovanju teh dveh se kaže zgled in smisel delovanja tudi vsaki drugi skupnosti in posameznikom, ki naj pomaga na svojem področju. Tako so se poživila tudi kulturna, interesna, turistična, stanovska, ekološka… in športna, ki nudijo zadovoljstvo na svojem področju. Tako se potrjuje resnica, da vse med nami delujoče organizacije obstajajo zato, da se med seboj dopolnjujejo pri pomoči ljudem, ne pa da se katerakoli povzdiguje nad druge, koga izključuje ali na katerikoli drug način komu šoduje!
Naš župnik g. Jože Gregorič nam je letos na Logu priliko dveh učencev na poti v Emavs, ki jima ni bilo dano, da bi prepoznala Jezusa, postavil v današnji čas. Pomagal nam je spoznavati vlogo duhovnika, kot svetovalca pred in po intervencijah v gasilstvu in v življenju vsakega človeka. Prav tako ne smemo spregledati dobrih del in tistih ljudi, ki jih pogumno množijo ter se zanje zahvaljevati. V hvaležnosti, da smo srečno preživeli dosedanje intervencije in druge življenjske preizkušnje, ne smemo opustiti prošenj, da bi imeli Blagoslov in Božje varstvo tudi v prihodnje. Dobro je tudi to, da gasilska in druga društva med seboj razumno tekmujemo v doberm in si pri tem med seboj kot ena ekipa tovariško pomagamo.
Vsaka uniforma, gasilska in druga ter noša je tudi častna in človek v njej spoštovana oseba. Zato naj nas ne preslepi aklohol ali druga mamila, ki je podoben vir zla kot uničujoči ogenj. Le kako naj gre opit ali zadet človek na intervencijo ali v drugo nalogo? Zato bi res morali vsi spregledati in pitje alkohola in uživanje drugih mamil razumeti podobno, kot naravne in druge nesreče, saj so posledice tega prav tako hude in v skupnih domovih to opustiti podobno, kot se je opustilo kajenje tobaka.
Da je bil Emavs še lepši pa so poskrbele Ložanke, Ložani in seveda domači pevski zbor. Za vse dobro se vsem dobrotnicam in dobrotnikom iskreno zahvaljujemo. Prihodnje leto bomo v Vnanjih Goricah vstopili v sedmi krog, saj bo na Gulču 25. gasilski Emavs. Do takrat pa želim vsem, da bi vsak trenutek svojega življenja in še posebej vedno pri lomljenju kruha, spregledali kot učenca in se pogumno vračali k bistvu ter uspešno premagovali življenjske preizkušnje.

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
18.05.2014 19:50 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

- Na prvi seji upravnega odbora po volilnem občnem zboru, smo po pregledu in potrditvi zapisnikov zadnje seje in občnega zbora, potrdili zadolžitve v UO, se seznanili z delom v marcu in potrdili načrte dela za april. Naslednje štiri leta bo podpredsednica Vida Šuštaršič, tajnik Damjan Sočič, blagajničarka Nada Kalšek, za narodne noše Cveta Praznik in Vinko Sočič za furmane.
V marcu smo uspešno izpeljali državni projekt Slovenija kolesari po Ašičevih poteh Ljubljanskega barja. Za spremembo od drugih skoraj 100 etap po Sloveniji, je na Brcih pečat na voljo skozi celo leto. Prav tako so pečati tudi na drugih lokacijah: na Plešivici – Andrej 031 227 879, Jezeru in Podpeči – Katarina 051 329 900, v Preserju – Jani 041 503 834 in na Rakitni – Meta 041 750 487. Priporočamo, da se kolesarji zavarujete tako z odsevnimi jopiči kot tudi pri zavarovalnici. Turistična in Kolesarska zveza Slovenije ter Olimpijski komite svetuje, da to uredite s Tomažem na 051 618 821. Sicer pa je po Ašičevih poteh tudi veliko pohodnikov. Tako so iz 26. na 27.3. v Ašičevem domu prespali tudi Poljski romarji, ki gredo iz Poljske peš v Rim, na slovesnost razglasitve dveh papežev, ki bo 27.4.. Njihovo pot lahko spremljate na portalu www.wroma.pl. Podana je bila tudi informacija, da je za klopi, ki smo jih naredili in postavili na Sveti Ani, dobilo denar od občine planisko društvo. O čistilnih in drugih akcijah se je vsako leto že toliko pisalo, da mora biti organizacija in sodelovanje na krajevno običajen način vsem logično in razumljivo. Vsi smo se soglašali, da se največ dobrega za vse ustvari tam, kjer živimo v sožitju z vsemi sosedi. Pri tem niti ni nabolj važno kako kdo misli, ampak predvsem to, da vsak z življenjem na svoj način bogati skupnost in je ne izčrpava ali ogroža. Zavedamo se, da je edino nam na domačem pragu v oplemenitenje zaupana naravna in kulturna dediščina! Osnovna dobrina za vse pa je tudi varnost in varne poti. Zato naj bi vsak v svojem okolju poiskal in vrisal varne bližnice, kar bo podlaga za izdelavo novega priročnega zemljevida. Ta bi lahko bil dvostranski.
Na Sveto Ano gremo iz Podpeči, 30.4. ob 19. uri, po stari Rimski cesti, ki povezuje Podpeč in Preserje. Lahko pa se povzpnete na Sveto Ano seveda tudi iz drugih lokacij.
Izlet v Haloze bo 10.5. Več informacij imata Breda Jesenko (041 644 588) ter Mateja Vidmar (031 517 707), ki tudi zbirata prijave.
- Urejene hiše, skupni domovi, zaselki in zelene površine so najboljša popotnica in posebna priložnost za izbljšanje medsebojnega zaupanja in sodelovanja ter spodbuda vsem, da tudi v vaši soseščini skozi celo leto izkoristite priložnosti v trajno skupno dobro. Bodimo pozorni do vseh in zlasti tistih, ki jih življenje še posebej preizkuša! Vsem dobrotnicam in dobrotnikom se v imenu ŠKTD Lokvanj iskreno zahvalujemo za medsebojno pomoč ter priporočamo za dobra dela še naprej.
- Še vzstrajamo pri odpravi napake okrajne inšpekcije, ki je po ugotovitvi republiške inšpekcije nezakonito ukradla brv čez Drobtinko in s tem presekala varno pot med LJ in Podpečjo. Za pomoč pri tem prosimo tudi občino.
- V JZ Kranski park Ljubljansko barje še niso pojasnili zakaj v izletniški karti ni objavljenih Ašičevih poti, ki so, kjer se le da, speljane stran od nevarnih prometnic in zato bolj varne. Te bližnjice naših prednikov so tudi pomemben del naravne in kulturne dediščine. Prav tako niso omenjene zeleno rumene markacije, ki so na podlagi Kulturovarstvenega soglasja št. 211/2002, del kulturne dediščine Krajinskega parka Ljubljansko barje. Take markacije označujejo varne poti naših prednikov po celi Sloveniji.

Drago Stanovnik, v imenu ŠKTD Lokvanj Slika: 1. Po Ašičevi poti iz Poljske v Rim

  • Share/Bookmark
15.04.2014 22:04 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

- Na volilnem občnem zboru, smo se ob pregledu narejenega strinjali, da nam je uspelo izpeljati vse naloge. Naše dobro delo pa potrjuje tudi občinsko priznanje. V tem smislu smo se tudi zahvalili dosedanji predsednici Katarini Kršinar in vsem zaslužnim za opravljeno delo ter izvolili novo predsednico Matejo Vidmar z okrepljeno ekipo, kateri želimo uspešno delo tudi v prihodnje. Med drugimi sklepi smo sprejeli tudi, da ŠKTD Lokvanj v primeru dovolj velikega števila prijav vsakemu prijavljenemu članu društva sofinancira 15 € za ekskurzijo v Haloze, ki naj bi bila 14.4. 2014. Več informacij imata Breda Jesenko (041 644 588) ter Mateja Vidmar (031 517 707), ki tudi zbirata prijave. Vsem brez izjeme so vedno na voljo aktivnosti na bližnjicah naših prednikov. Tako lahko prijetno združujemo s kotristnim in ob tem še poživljamo lepe navade naših prednikov, ki so nam predvsem z medsebojnim sodelovanjem tudi izprosili mir in blaginjo. Prav je tudi, da mir in dobro na Ljubljanskem barju in v hribovitem zaledju nadgrajujemo tudi mi in s tem bolj varno prihodnost za vse in ne le za izbrane.
- Spomladi urejamo zelene površine še preden narava ozeleni! Smeti sortiramo in odlagamo v ustrezne kontejnerje. Tako kot vsako leto sodelujemo na krajevno običajen način v čistilnih akcijah in skrbimo za urejenost svojih naselij, ob cestah in za skupne domove. Ob srečanju s črnim odlagališčem pa pomagajmo pri odkrivanju povzročitelja (01 320 55 59). V pomoč nam je tudi internet. Ob tem pa ne pozabimo, da je rastoča roža najlepša, utrgana pa hirto konča v smeteh!
- Na 49. Sosedov dan, 21.3.2014, smo s Projektom Slovenija kolesari 2014, odprli sezono kolesarjenja. Za mnoge bodo ob tem aktualni tudi pečati, ki so na voljo skozi celo leto na sledečih lokacijah: Brce – Drago 051 344 688, Plešivica – Andrej 031 227 879, Jezero in Podpeč – Katarina 051 329 900, Preserje – Janez 041 503 834 in Rakitna – Meta 041 750 487.
- Enakonočje, ki je od 1990 leta poimenovano Sosedov dan, je posebna priložnost za izbljšanje medsebojnega zaupanja in sodelovanja ter spodbuda vsem, da tudi v vaši soseščini skozi celo leto vsako priložnost izkoristite v trajno skupno dobro. Vsi vemo, da soseda ni lahko zamenjati, zato je prav, da se med seboj spodbujamo k sprejemanju in sožitju vseh sosedov. Na ta način se med seboj dobro dopolnjujejo različni načini družinskega življenja. Medsosedska pomoč pa je še posebej dobrodošla med otroci in ostarelimi. Zato v svojih soseščinah povečajmo pozornost do tistih, ki jih življenje še posebej preizkuša! V soseščini pridobimo in utrjujemo prve življenjske izkušnje, ki jih potem prenašamo v vse druge širše skupnosti in ustanove. Šele ob takem gledanju spoznamo, da obstajajo vse ustanove samo zato, da ljudem pomagajo. V tako normalni domovini in soseščini ne bi smelo biti ničesar, kar bi še naprej delilo ljudi na naše in vaše! Da je to možno kažejo aktivnosti v skupnih domovih (cerkvah, gasilskih, zdravstvenih, kulturnih in drugih) iz katerih se množi in širi dobrota in pomoč do vseh, ne glede na njihovo prepričanje. Zakaj torej ne bi na podoben način še bolj množili to dobroto tudi vi?
POVABILA:
- Ob nedeljah do Velike noči vabimo na Ašičeve poti po Ljubljanskem barju in proti:
– ob 14. uri v Notranje Gorice k Svetemu Martinu, kjer bo križev pot (01 3651 631)
– ob 15. uri na Žalostno goro, kje bo maša in križev pot (040 200 367).
– ob 15. uri na Log, kjer bo križev pot (041 752 970).
– 21. 4. gremo po maši, ki bo ob 8. uri v Preserju od cerkve do cerkve (040 200 367).
– 25. 4. ob 19. uri bo v Vnanjih Goricah Markovo.
Želimo vam dobro pripravo na praznike in veselo Veliko noč, ki naj še dolgo dobro odmeva tudi v vaši soseščini!
Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
19.03.2014 20:13 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Pred dobrimi desetimi leti se je občinam uspelo med seboj dogovoriti za enotno mrežo kolesarskih poti v osrednji Sloveniji. Žal potem država, ki ni dovolila kolesarjenja po državnih cestah in kolovoznih poteh, ki so bile med polji in skozi gozdove bližnjice že našim prednikom. Da skupaj do takrat narejeno ne bi zavrgli, smo ime kolesarske spremenili v večnamenske poti, ki so v naravi tisto, kar pogoji dopuščajo. Predvsem pa so to večnamenske, stranske, varnejše bližnjice, dovozne ali servisne poti, ki jih na kratko imenujemo po našem svetovno znanem največjem zeliščarju 20. stoletja, patru Simonu Ašiču. Označujemo pa jih z rumeno zelenimi markacijami. Ker je narava lepa in radodarna vsak dan v letu, si tudi prizadevamo, da bi v njej uživali skozi vse leto. Pa naj si bo peš, s kolesom, otroškim vozičkom, rolerji, na konju, na kočiji, na čolnu ali seveda še kako drugače.
Od leta 1990 pa imamo ob vsakem enakonočju v domači soseščini dan odprtih vrat, poimenovan Sosedov dan. Takrat še ni bilo urejene infrastrukture. Mnogi sosedje pa so bili v sporu. Vedeli smo, da je možen napredek edino ob soglasju vseh sosedov, zato smo množili priložnosti druženja, kjer so se mnogi med seboj tudi pobotali, kar je res ustvarilo pogoje za napredek. Vsi vemo, da soseda ni lahko zamenjati, zato je prav, da se med seboj spodbujamo k sprejemanju in sožitju vseh sosedov. Na ta način se med seboj dobro dopolnjujejo različni načini družinskega življenja. Medsosedska pomoč pa je še posebej dobrodošla med otroci in ostarelimi. Zato v svojih soseščinah povečajmo pozornost do tistih, ki jih življenje še posebej preizkuša! V soseščini pridobimo in utrjujemo prve življenjske izkušnje, ki jih potem prenašamo v vse druge širše skupnosti in ustanove.
Šele ob takem gledanju spoznamo, da obstajajo vse ustanove samo zato, da ljudem pomagajo. V tako normalni domovini torej ne bi smelo biti ničesar, kar bi še naprej delilo ljudi na naše in vaše! Da je to možno kažejo aktivnosti v skupnih domovih (cerkvah, gasilskih, zdravstvenih, kulturnih in drugih) iz katerih se množi in širi dobrota in pomoč do vseh, ne glede na prepričanje.
Naša želja je, da bi bil vsak človek v svojem okolju okrepitev medsebojnega sodelovanja in sožitje vseh različnosti. Da bi torej Sosedov dan na pravih temeljih krepil medsebojnego zaupanje. Tako, da bi teh nekaj trenutkov nam odmerjene večnosti preživeli med seboj v razumevanju in sožitju.
Vsak, ki bo 21.3.2014, od 16. do 16.30 prikolesaril Na Brce 27 si bo lahko ogledal Ašičev center. Potem bomo naredili kolesarski krog in si okoli 19. ure ogledali še Ašičev dom. Na voljo bo tudi pečat Brce in Ašičev dom. Za mnoge pa bodo morda ob tem aktualni še drugi pečati. Vsi so na voljo skozi celo leto na sledečih lokacijah: Brce – Drago 051 344 688, Plešivica – Andrej 031 227 879, Jezero in Podpeč – Katarina 051 329 900, Preserje – Janez 041 503 834 in Rakitna – Meta 041 750 487.
Kolesarjenje ni tekmovalnega značaja in vsak kolesari na lastno odgovornost. Glede na razglašen Krajinski park Ljubljansko barje pa so dobrodošle manjše in ne prehrupne skupine.
Dodajam še zemljevid kolesarjenja na katerem je z modro vrisan manjši krog in z rdečo daljši. Oba sta večinoma ravninska ter delno asfaltirana in makadamska.
Želim vam, da bi uspešno kolesarili tudi v letu 2014 in seveda tudi, da bi v življenju uspešno zmagovali vse preizkušnje in uživali v lastni družini in soseščini.
Drago Stanovnik, 051 344 688

  • Share/Bookmark
16.03.2014 21:09 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

- Slovo od Staneta in šesto srečanje na Vrhniki. Kot, da bi Stane Kvaternik slutil, da se od nas poslavlja, je 17.1. vse razveselili z lepo predstavitvijo prvih petih romanj na Vrhniko, saj je že čez nekaj dni odšel v večnost. Tudi to nepričakovano slovo od pobudnika Staneta je gotovo pripomoglo, da se nas je več kot 100 prišlo zadnjo januarsko nedeljo peš po Ašičevih poteh iz Brezovice in Podpeči na Vrhniko, k Svetem Pavlu. Tam smo se srečali, že kot s starimi znanci – z romarji iz vseh sosednjih krajev in še od drugod. V mislih so bili z nami tudi pokojni Stane in vsi naši živi in mrtvi najdražji.
- Na februarski seji UO, smo proučili in potrdili vsebino razpisne dokumentacije in se že pripravljali na redni občni zbor, ki bo 14.3.2012 ob 19. uri, v Brunarici na Jezeru. Povabljeni ste člani in tisti, ki želite, da se tudi v vaši soseščini kaj premakne na bolje. Pomembna tema bo tudi strategija razvoja turizma. Glede medobčinskih srečanj pa smo bili enotni, da naj bodo manj obremenjujoča za organizatorja in nastopajoče. Prav tako se išče nove načine ohranjanja dediščine in istočasno z medobčinskin tudi vključevanje v držani nivo (za državni pokal).
- Uredimo zelene površine preden narava ozeleni! Pri tem ne nasedajmo »naravovarstvenikom« katerim nikoli ni dano, da bi razumeli in upoštevali naravne zakonitosti pa čeprav nanje opozarjamo domačini, neokužena stroka, lovci, ribiči, in vsi drugi, ki vemo, da se v naravo brez škode lahko posega samo v obdobju, ko ta počiva. Dober gospodar pa je človek in ne neživljenska zakonodaja.
- Več grenkobe ostaja na področju naravo varstva, kjer so odgovorni slepi in gluhi tudi ob poplavah, saj so se polastili tudi Ljubljanice in bregov prav z namenom, da preprečijo vsa nujna vzdrževalna dela, ki bi reki vrnila pretok. To so ga znali še brez mehanizacije narediti in vzdrževati že naši predniki. Danes pa je to prepovedano s strani tistih, ki jih voda ne ogroža. Zagotovo bi vedno večje poplave odpravilo čiščenje struge Grubarjevega prekopa in Ljubljanice skozi Ljubljano. A podobno kot pri odpravi nevarnih pasti v cestnem prometu in še kje, so odgovorni gluhi in s tem namerno silijo ljudi v nesreče, imovino v uničenje in poplavno barje v vedno hujšo zastrupitev.
- Tudi posledice žledolomoma spet potrjujejo, da je v vsaki soseščini najpomembnejše sožitje med sosedi. To pa postane še posebej dragoceno v vsaki življenjski stiski, pred katerimi ni varen nihče. Pri odpravljanju posledic zime vam želimo obilo zdravja in in medsebojne pomoči ter da ne pride do nesreče. Naj bo 49. Sosedov dan tudi v vaši soseščini dobro izkoriščena priložnost. Vsem dobrotnicam in dobrotnikom se v imenu ŠKTD Lokvanj iskreno zahvalimo za pomoč ter priporočamo za dobra dela še naprej. Vaše morebitne predloge lahko sporočite na 051 344 688.
- Sodelujmo v čistilni akciji in na podoben način, kot prejšnja leta, čim prej očistimo svoja naselja, ob cestah in skupne domove. Naredimo tudi vse, da v naših soseščinah ne bo nikoli več črnih odlagališč. Vabimo vas, da nam posnetke vaših akcij in vaše predloge, lahko tudi o tem, kako bi v propadajočih objektih ustvarili nova delovna mesta, posredujte na sdrago@siol.net , da jih bomo objavili na portalu in izžrebane tudi nagradili. Več o delovanju društva je na: http://ticinlokvanj.blog.siol.net/

POVABILA:
- Vse nedelje vas po kosilu vabimo na Ašičeve poti po Ljubljanskem barju in proti ciljem:
– ob 14. uri pri Svetem Martinu v Notranjih Goricah (3651631)
– ob 15. uri na Žalostno goro, na Gulč 24.2., na Brezovico 3.3., v Dragomer 10.3. ter na Log 9.3., 6.4. in 13.4., kjer bo križev pot (041 752 970). Na Žalostni gori bo 30.3., 6.4. in 13.4. tudi maša.
- V primeru ugodnega vremena bomo 21.3. naredili kolesarski krog, z začetkom in ciljem na Brcih, kjer bo na 49. Sosedov dan tudi dan odprtih vrat (do 20.3. prijave na 051 344 688).
- Na Velikonočni ponedeljek 21. 4. pa gremo po maši, ki bo ob 8. uri v Preserju od cerkve do cerkve pod Krimom (040 200 367).
Vsem, ki razumete opisana prizadevanja, da bi bili vsi ena družina, in pri tem na svoj način pomagate se iskreno zahvaljujemo. Želimo vam, da bi podarjene življenjske priložnosti čim bolje izkoristili in se dobro pripravili na novo duhovno in telesno rast, ki jo vsem, brez izjeme, prinaša pomlad 2014.

Drago Stanovnik, v imenu ŠKTD Lokvanj

  • Share/Bookmark
19.02.2014 14:13 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Na seji UO: smo obravnavali narejeno v 2013 in sprejeli sklep, da na podoben način delujemo tudi v 2014. Še bolj, kot doslej bomo spodbujali aktivnosti v korist naravne in kulturne dediščine ter varnosti in zdravja v posameznih zaselkih, saj že narejeno potrjuje, da imamo na kvaliteto bivanja doma in v svoji soseščini tam živeči največji vpliv. Da bi bili vsi še bolj učinkoviti, si želimo še boljšega sodelovanja z občino. Tako na seje vabimo tudi Kristino Šijanec iz občinske uprave. Saj bi radi strategijo razvoja turizma v občini, s skupnimi močmi, kar najbolje pripravili. Glavna popotnica pri tem pa je prepoznavnost in varnost za vse v vseh oblikah in vsepovsod.
Prepoznavnost: v omenjeni strategiji razvoja turizma naj bi skupaj z vami na novo odkrili, primerno obeležili in zavarovali posebnosti vašega zaselka. Seveda ne brez vas, ki tam živite, saj je to priložnost, da se med seboj vsi povežete in še več sodelujete v skupno dobro. Veseli bomo vaših predlogov in jih še zbira Kristina na 051 344 688.
Varnost: Zahvaljujemo se Občini Brezovica, za izboljšanjena področju varnosti. Ponovno pa vabimo vse odgovorne v barjanskih občinah, da v prometni infrastrukturi čim prej odpravite še tiste kritične točke, ki jih je mogoče tudi že z vzdrževalnimi deli hitro in poceni odpraviti. Čeprav smo to že večkrat prosili, jih ponovno izpostavljamo. Prosimo za podaljšanje avtobusne postaje pri Japlu (proti železnici), da bi se s tem omogočilo zavijanje v levo in preprečile stoječe kolone vozil na železniških tirih. Prav tako za prestavitev odbojne ograje med Gostilno Kavčič in avtocesto (stran od vozišča). Nujna sta tudi avtocestna priključka na ukinjeni cestninski postaji Log in na počivališču Barje. Tako bi razbremenili državne ceste, na katerih kolone ne dušijo samo kmetijstva, gospodarstva in turizma pač pa tudi zrak. Torej vse živo! Naravovarstveniki pa nič!!!
Prav tako prosimo pristojne, da čim prej obravnavajo poenoten osnutek odloka o plovbi po Ljubljanici od zapornice do Vrhnike, saj je čas za ugotavljanje vplivov že zdavnaj potekel in ni bilo zaznati negativnih posledic. Je že skrajni čas, da se končno legalizira id Rimljanov do danes aktivna varna plovba. Življenje nam vsak trenutek prinaša nove priložnosti in najbolj prav je, da jih čim prej izkoristimo v skupno dobro. Nikar ne glejmo smeti kako se kopičijo do konca marca! Končno prisluhnimo ribičem, lovcem in zdravi pameti ter jih pospravimo dokler narava počiva. Le tako ne bomo škodovali divjadi z mladiči in pticam v gnezdih. Pri tem in na še na mnogih drugih področjih, na primer varne bližnjice – Ašičeve poti po kopnem, zraku in po vodi, ostajamo domačinke in domačini ter stroka, ki si prizadeva v praktično korist celotnega stvarstva Ljubljanskega barja, še naprej osamljeni in odrinjeni. Že izborjena tonamenska sredstva, (za TIC in za Naturo 2000), s kakršnimi smo obnovili ceste skozi Mestni log in skozi Švajc se sedaj stekajo na JZ KP Ljubljansko barje, ki pa za kaj drugega kot komentiranje in prepovedovanje, kot sami pravijo, nimajo ne pooblastil in ne realnih možnosti. Ljudje se zato še vedno sprašujemo kje je dodana vrednost JZ KP LJ barje, če vse pristojne in z davkoplačevalskim denarjem plačane inštitucije (vključno z vladnimi, razvojnimi in inšpekcijskimi) delujejo in naredijo svoje?
Povabila: V februarju, mesecu kulture vas vabimo, da to izboljšate na vseh področjih. Ne trgajte znanilcev pomladi, saj s tem kažete obseg svoje modrosti razumevanja dejstva, da v naravi ukradeno po vaši zaslugi konča že nasledni dan v smeteh! Na na 49. Sosedov dan bomo v primernem vremenu naredili kolesarski krog po Ašičevih poteh na barju. Prijave za kolesarjenje že sprejemamo na 051 344 688.

Lep pozdrav z željo, da na vseh področjih, vsak po svoje, uspešno plemenitimo skupnost z neškodljivo drugačnostjo! Drago Stanovnik, v imenu ŠKTD Lokvanj

  • Share/Bookmark
23.01.2014 00:39 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink